อบรมการขาย

เอ็มเคเมทัลชีท อบรมการขาย 2 คน

 

7-2-2558 15-18-05
คุณวันมีชัย มีจังหาญ และคุณนิตยา สงวนสัตย์ พนัดงานของเรา เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7

ส่งพนักงาน 2 คน ได้แก่ คุณวันมีชัย มีจังหาญ และคุณนิตยา สงวนสัตย์ เข้าอบรมในหลักสูตร “ทักษะการขายสินค้าใหม่เพื่อเข้าถึงตลาดและขยายโอกาสการขาย”

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 จากสถาบัน Bamboo Training โดยอาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล เพื่อมาพัฒนาองค์กรของเรา

Call Now Button