Category Archives: เขตวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

เขตวังทองหลาง Khet Wang Thong Lang is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตวังทองหลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตวังทองหลาง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตวังทองหลาง
อักษรโรมัน Khet Wang Thonglang
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1045
รหัสไปรษณีย์ 10310
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 18.905[1] ตร.กม.
ประชากร 112,116 [2] คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 5,930.49 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง อาคารบี สิริอุสพลาซ่า เลขที่ 2553
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
พิกัด 13°47′7″N 100°36′43″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2538 5350, 0 2530 1740
หมายเลขโทรสาร 0 2538 2570
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตวังทองหลาง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตวังทองหลาง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย โดยมีย่านการค้าหนาแน่นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ มีคลองทรงกระเทียม ถนนโชคชัย 4 ถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และคลองทรงกระเทียมเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางกะปิ มีคลองจั่น คลองลำพังพวย ถนนลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว และคลองจั่นเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางกะปิ มีคลองแสนแสบเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตห้วยขวาง มีคลองลาดพร้าวเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

พื้นที่เขตวังทองหลางในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งบางกะปิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวพระนคร ห่างออกไปประมาณ 16 กิโลเมตร ถือเป็นเขตชานเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาเวิ้งว้างแต่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่ตั้งชุมชนบริเวณคลองแสนแสบซึ่งมีลักษณะคดโค้งเป็นห้วงน้ำลึกหรือ “วัง” ขนาดใหญ่ ตลอดริมฝั่งคลองในช่วงนี้รวมไปถึงคลองเจ้าคุณสิงห์จะมีต้นทองหลาง (ทองหลางน้ำ) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก[3]นอกจากนี้ ที่ดินส่วนใหญ่ยังเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้คนจึงเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า “วังทองหลาง”[4][5] อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการแบ่งและจัดตั้งพื้นที่การปกครองในระดับแขวงขึ้นใหม่ ส่งผลให้ชื่อและท้องที่แขวงวังทองหลางทุกวันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับย่านวังทองหลางดั้งเดิมอีกต่อไป

ประวัติ[แก้]

ตำบลวังทองหลาง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นท้องที่การปกครองท้องที่หนึ่งของอำเภอบางกะปิ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขยายเขตสุขาภิบาลบางกะปิให้ครอบคลุมถึงตำบลนี้ด้วยในปี พ.ศ. 2506[6] ในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี[7] และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร[8] ซึ่งได้เปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลวังทองหลางได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงวังทองหลาง อยู่ในการปกครองของเขตบางกะปิ

จนกระทั่งในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการปกครองใหม่ โดยรวมพื้นที่แขวงวังทองหลาง พื้นที่บางส่วนของแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ และพื้นที่บางส่วนของแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว[1] จัดตั้งเป็น เขตวังทองหลาง เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน และในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ทางกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศตั้งแขวงวังทองหลางเต็มพื้นที่เขตวังทองหลางอย่างเป็นทางการ เพื่อความชัดเจนในการปกครอง โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[9][10] ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สำนักงานเขตวังทองหลางได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกพร้อมกับสำนักงานเขตแยกใหม่ทางฝั่งพระนครอีก 5 แห่ง ได้แก่ เขตสายไหม[11] เขตคันนายาว[11] เขตสะพานสูง[11] เขตหลักสี่[12] และเขตคลองสามวา[13]

ต่อมาในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง โดยแบ่งพื้นที่เขตวังทองหลางเฉพาะทางฟากเหนือของถนนสังคมสงเคราะห์ไปรวมกับแขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวแทน มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ปีเดียวกัน[14] ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่จะไปติดต่อราชการ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงวังทองหลาง และตั้งแขวงสะพานสอง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง[15] โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีเดียวกัน ส่งผลให้ปัจจุบัน เขตวังทองหลางแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง (khwaeng) โดยใช้ถนนลาดพร้าวและถนนประดิษฐ์มนูธรรมเป็นเส้นแบ่งเขต ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2560)
จำนวนบ้าน
(พฤษภาคม 2560)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2560)
วังทองหลาง Wang Thonglang
5.314
25,205
13,166
4,743.13
สะพานสอง Saphan Song
1.964
12,206
6,250
6,214.86
คลองเจ้าคุณสิงห์ Khlong Chaokhun Sing
4.129
29,708
13,475
7,194.96
พลับพลา Phlapphla
7.498
44,997
26,890
6,001.20
ทั้งหมด
18.905
112,116
59,781
5,930.49

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ในพื้นที่เขตวังทองหลางมีทางสายหลัก ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • สวนสาธารณะวังทอง
 • โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
 • โรงเรียนอิสลามสันติชน
 • โรงเรียนบางกอกศึกษา
 • โกลเด้นเพลซ
 • โรงเรียนอุดมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

 1. ↑ กระโดดขึ้นไป:1.0 1.1 สำนักงานเขตวังทองหลาง. ประวัติความเป็นมาของเขตวังทองหลาง. สืบค้น 25 ตุลาคม 2551.
 2. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/. สืบค้น 3 กุมภาพันธ์ 2561.
 3. กระโดดขึ้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง.” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก: http://www2.sac.or.th/databases/museumdatabase/detail_museum.php?get_id=01-154 2551. สืบค้น 30 มีนาคม 2555.
 4. กระโดดขึ้น ThaiTambon.com. “ข้อมูลทั่วไป แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร.” [ออนไลน์]. http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=104501http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=104501] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 25 ตุลาคม 2551.
 5. กระโดดขึ้น สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.155.220.217/localmuseum/watthonglang.htm[ม.ป.ป.]. สืบค้น 30 มีนาคม 2555.
 6. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางกะปิ อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร”ราชกิจจานุเบกษา 80 (114 ง): 2628–2629. 26 พฤศจิกายน 2506.
 7. กระโดดขึ้น “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔”ราชกิจจานุเบกษา 88 (พิเศษ 144 ก): 816–824. 21 ธันวาคม 2514.
 8. กระโดดขึ้น “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕”ราชกิจจานุเบกษา 89 (พิเศษ 190 ก): 187–201. 13 ธันวาคม 2515.
 9. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้งเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร”ราชกิจจานุเบกษา 114 (พิเศษ 108 ง): 20–24. 18 พฤศจิกายน 2540.
 10. กระโดดขึ้น “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง”ราชกิจจานุเบกษา 114 (พิเศษ 121 ง): 23–25. 24 ธันวาคม 2540.
 11. ↑ กระโดดขึ้นไป:11.0 11.1 11.2 “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ และตั้งเขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง”ราชกิจจานุเบกษา 114 (พิเศษ 108 ง): 6–19. 18 พฤศจิกายน 2540.
 12. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตดอนเมืองและตั้งเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร”ราชกิจจานุเบกษา 114 (พิเศษ 108 ง): 2–5. 18 พฤศจิกายน 2540.
 13. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตมีนบุรี และตั้งเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”ราชกิจจานุเบกษา 114 (พิเศษ 108 ง): 25–30. 18 พฤศจิกายน 2540.
 14. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร”ราชกิจจานุเบกษา 119 (พิเศษ 22 ง): 10–14. 11 มีนาคม 2545.
 15. กระโดดขึ้น http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/137/55.PDF
 16. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เอ็มเค เมทัลชีท MK Metalsheet

เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท  ราคาถูก แผ่นเดียว เราก็ขาย บริการรวดเร็ว โทรถามราคา เรายินดีตอบ มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย แผ่นหลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น บริการรวดเร็ว ฉับไว แผ่นเดียว เราก็ขาย โทรถามราคา เรายินดีตอบ มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขายถูก แผ่นหลังคาโปร่งใส สีใสกระจก ฉับไว แผ่นเดียว เราก็ขาย บริการรวดเร็ว  โทรถามราคา เรายินดีตอบ มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย ลูกหมุนระบายอากาศ  ราคาผู้รับเหมา “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” “แผ่นเดียว เราก็ขาย” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา บริการรวดเร็ว  แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวซี ราคาถูก บริการรวดเร็ว “แผ่นเดียว เราก็ขาย” “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย เหล็กกล่องชุบซิ้งค์ ไม่เป็นสนิมราคาถูก บริการรวดเร็ว “แผ่นเดียว เราก็ขาย” “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้

เอ็มเค เมทัลชีท เรามีช่างรับเหมา ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท ไว้แนะนำให้ลูกค้า “โทรถามราคา เราก็ยินดีตอบ” ขายแผ่นหลังคาเมทัลชีทราคาถูก “แผ่นเดียว เราก็ขาย”

เอ็มเค เมทัลชีท มี ผู้รับเหมาทำหลังคาเมทัลชีท บริการรวดเร็ว แนะนำให้ลูกค้า“แผ่นเดียว เราก็ขาย” “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” เราขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท ราคาถูก

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา ฝ้า ผนัง เมทัลชีท “แผ่นเดียว เราก็ขาย” บริการรวดเร็ว แนะนำลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นหลังคาเมทัลชีท ติดฉนวน แผ่นหลังคาโปร่งแสง  สีขาวขุ่น แผ่นหลังคาโปร่งใส สีใสกระจก ลูกหมุนระบายอากาศ  แผ่นคลอบข้าง แฟรชชิ่งทุกชนิด เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กชุบซิ้งค์ไม่เป็นสนิม สกรูยิงแผ่นหลังคา หัวหกเหลี่ยม ซิลลิโคนกันซึม

ถนนศรีวรา แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ถนนสังคมสงเคราะห์ แผ่นใส สีใสกระจก

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

 แขวงพลับพลา หลังคา พียู โฟม

 แขวงวังทองหลาง แผ่นใส สีขาวขุ่น 

แขวงสะพานสอง แผ่นหลังคาโปร่งแสง

เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนฝ้า สีอะลูซิ้ง

เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีอะลูซิ้ง เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนฝ้า […]

แขวงสะพานสอง หลังคา พียู โฟม

แขวงสะพานสอง หลังคา พียู โฟม  แขวงสะพานสอง หลังคา พียู […]

แขวงวังทองหลาง หลังคา พียู โฟม

แขวงวังทองหลาง หลังคา พียู โฟม แขวงวังทองหลาง หลังคา พี […]

แขวงพลับพลา หลังคา พียู โฟม

แขวงพลับพลา หลังคา พียู โฟม แขวงพลับพลา หลังคา พียู โฟม […]

Call Now Button