Category Archives: เขตวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางและหนาแน่นน้อย โดยมีย่านการค้าหนาแน่นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตวังทองหลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ มีคลองทรงกระเทียม ถนนโชคชัย 4 ถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และคลองทรงกระเทียมเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางกะปิ มีคลองจั่น คลองลำพังพวย ถนนลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว และคลองจั่นเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางกะปิ มีคลองแสนแสบเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตห้วยขวาง มีคลองลาดพร้าวเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

พื้นที่เขตวังทองหลางในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งบางกะปิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวพระนคร ห่างออกไปประมาณ 16 กิโลเมตร ถือเป็นเขตชานเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาเวิ้งว้างแต่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่ตั้งชุมชนบริเวณคลองแสนแสบซึ่งมีลักษณะคดโค้งเป็นห้วงน้ำลึกหรือ “วัง” ขนาดใหญ่ ตลอดริมฝั่งคลองในช่วงนี้รวมไปถึงคลองเจ้าคุณสิงห์จะมีต้นทองหลางน้ำ (Erythrina fusca) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก[3] นอกจากนี้ ที่ดินส่วนใหญ่ยังเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้คนจึงเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า “วังทองหลาง”[4][5] อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการแบ่งและจัดตั้งพื้นที่การปกครองในระดับแขวงขึ้นใหม่ ส่งผลให้ชื่อและท้องที่แขวงวังทองหลางทุกวันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับย่านวังทองหลางดั้งเดิมอีกต่อไป

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงวังทองหลาง และตั้งแขวงสะพานสอง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง โดยใช้ถนนลาดพร้าวและถนนประดิษฐ์มนูธรรมเป็นเส้นแบ่งเขตและให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีเดียวกัน[15] ส่งผลให้ในปัจจุบัน เขตวังทองหลางแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 4 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
วังทองหลาง Wang Thonglang
5.558
23,729
4,269.34
แผนที่
2.
สะพานสอง Saphan Song
1.934
11,110
5,744.57
3.
คลองเจ้าคุณสิงห์ Khlong Chaokhun Sing
4.065
27,121
6,671.83
4.
พลับพลา Phlapphla
7.708
42,518
5,516.09
ทั้งหมด
19.265
104,478
5,423.20

ชุมชนในพื้นที่[แก้]

ชุมชนที่ได้รับการจดแจ้ง

1.ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา

2.ชุมชนเทพลีลา

3.ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

4.ชุมชนเก้าพัฒนา

5.ชุมชนทรัพย์สินเก่า

6.ชุมชนทรัพย์สินใหม่

7.ชุมชนน้อมเกล้า

8.ชุมชนร่วมสามัคคี

9.ชุมชนริมคลองพลับพลา

10.ชุมชนลาดพร้าว 91

11.ชุมชนซอยรามคำแหง 53

12.ชุมชนไดรฟ์อิน

13.ชุมชนสันประเสริฐ

14.ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก

15.ชุมชนจันทราสุข

16.ชุมชนลาดพร้าว 64

17.ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

18.ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ

19.ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ชุมชนที่ไม่ได้รับการจดแจ้ง

1.ชุมชนวัดตึก

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

รถไฟฟ้า
ทางสายหลัก
ทางสายรองและทางลัด

ถนนศรีวรา แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ถนนสังคมสงเคราะห์ แผ่นใส สีใสกระจก

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ หลังคา แซนวิช พียูโฟม

แขวงสะพานสอง แผ่นหลังคาโปร่งแสง

เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนฝ้า สีอะลูซิ้ง

เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง สีอะลูซิ้ง เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนฝ้า […]

แขวงสะพานสอง หลังคา พียู โฟม

แขวงสะพานสอง หลังคา พียู โฟม  แขวงสะพานสอง หลังคา พียู […]

แขวงวังทองหลาง หลังคา พียู โฟม

แขวงวังทองหลาง หลังคา พียู โฟม แขวงวังทองหลาง หลังคา พี […]

แขวงพลับพลา หลังคา พียู โฟม

แขวงพลับพลา หลังคา พียู โฟม แขวงพลับพลา หลังคา พียู โฟม […]

คลองเจ้าคุณสิงห์ พียู โฟม

คลองเจ้าคุณสิงห์ พียู โฟม คลองเจ้าคุณสิงห์ พียู โฟม PU […]

Call Now Button