Category Archives: เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง is the position for activity in post to be presented at the first rank on the Google page search by address focus keyword name in category.

เขตลาดกระบัง Khet Lat Krabang is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

“ลาดกระบัง” เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ลาดกระบัง (แก้ความกำกวม)
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตลาดกระบัง
Cquote1.png พระพุทธรูปขาววัดลาดกระบัง ปลาดัง
วัดลานบุญ หัวตะเข้มีหุ่นองค์เซียน
สถาบันเรียนวิศวกรรม อุตสาหกรรมที่นิคม แหล่งอุดมด้วยคูคลอง โบสถ์สักทองวัดทิพพาวาส สวนนกธรรมชาติแขวงลำปลาทิว
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตลาดกระบัง
อักษรโรมัน Khet Lat Krabang
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1011
รหัสไปรษณีย์ 10520
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 123.859[1] ตร.กม.
ประชากร 173,987[2] คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 1,404.71 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 1471/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
พิกัด 13°43′20.34″N 100°45′34.81″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 9149
หมายเลขโทรสาร 0 2326 8065
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตลาดกระบัง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตลาดกระบัง เป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร (รองจากเขตหนองจอก) อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สภาพโดยทั่วไปเป็นท้องทุ่ง มีแหล่งชุมชนหนาแน่นทางทิศใต้และมีเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตลาดกระบังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่การปกครองของเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นเมือง (จังหวัด) หนึ่งในมณฑลกรุงเทพ มีชื่อเรียกว่า อำเภอแสนแสบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลาดกระบัง เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ[3] และในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีถูกยุบมารวมกับจังหวัดพระนคร[4] อำเภอลาดกระบังจึงย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครด้วย

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบอำเภอลาดกระบังลงเป็น กิ่งอำเภอลาดกระบัง ขึ้นกับอำเภอมีนบุรี เนื่องจากในขณะนั้นมีปริมาณงานไม่มากนักและมีจำนวนประชากรน้อย[5] จนกระทั่งในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2500 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลาดกระบัง อีกครั้ง[6] โดยได้โอนตำบลแสนแสบไปขึ้นกับอำเภอมีนบุรี และแบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลทับยาว มาจัดตั้งเป็นตำบลขุมทองในปี พ.ศ. 2504[7]

ต่อมามีประกาศคณะปฏิวัติรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 อำเภอลาดกระบังจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตลาดกระบัง ตั้งแต่นั้น

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตลาดกระบังแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 6 แขวง (khwaeng) ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2560)
จำนวนบ้าน
(พฤษภาคม 2560)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2560)
ลาดกระบัง Lat Krabang
10.823
29,616
16,771
2,736.39
คลองสองต้นนุ่น Khlong Song Ton Nun
14.297
67,358
30,862
4,711.33
คลองสามประเวศ Khlong Sam Prawet
17.458
15,650
10,772
896.43
ลำปลาทิว Lam Pla Thio
33.752
24,072
12,195
713.20
ทับยาว Thap Yao
25.834
29,187
15,313
1,129.79
ขุมทอง Khum Thong
21.695
8,104
2,599
373.54
ทั้งหมด
123.859
173,987
88,512
1,404.71

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตลาดกระบัง ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

ขนส่งมวลชนทางราง

สถานที่สำคัญ[แก้]

สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง

อ้างอิง[แก้]

  1. กระโดดขึ้น ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. สถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน ธันวาคม 2550. สืบค้น 24 ตุลาคม 2551.
  2. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php . สืบค้น 4 มกราคม 2561.
  3. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอแสนแสบเปนอำเภอลาดกระบัง”ราชกิจจานุเบกษา 44: 1480. 14 สิงหาคม 2470.
  4. กระโดดขึ้น “พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด”ราชกิจจานุเบกษา 48: 576–578. 21 กุมภาพันธ์ 2474.
  5. กระโดดขึ้น “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยุบรวมอำเภอ และยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ”ราชกิจจานุเบกษา 55: 1840–1842. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2481.
  6. กระโดดขึ้น “พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๐๐”ราชกิจจานุเบกษา 74 (23 ก): 543–545. 5 มีนาคม 2500.
  7. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร”ราชกิจจานุเบกษา 78 (44): 1320–1322. 23 พฤษภาคม 2501.
  8. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.mkmetalsheetproducts.com

ตลาดเก่าริมน้ำหัวตะเข้ แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แผ่นใส สีใสกระจก

ถนนคุ้มเกล้า หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ถนนฉลองกรุง หลังคา พียู โฟม

ถนนทับยาว แผ่นหลังคาโปร่งแสง

ถนนประชาทร แพนเนล พียู

 ถนนประชาพัฒนา หลังคา พียู ลายไม้

ถนนพัฒนาชนบท 1 แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ถนนมอเตอร์เวย์ แผ่นใส สีใสกระจก

ถนนร่มเกล้า หลังคา แซนวิช พียูโฟม

Call Now Button