Category Archives: แขวงพระโขนงใต้

แขวงพระโขนงใต้

แขวงพระโขนงใต้  is the position for activity in post to be presented at the first rank on the Google page search by address focus keyword name in category.

แขวงพระโขนงใต้  Khet Phra Khanong is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตพระโขนง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

เขต พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตพระโขนง
Cquote1.png พระโขนงเมืองพระ ธรรมะเจดีย์
สามัคคีพัฒนา ประชาสุขใจ
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขต พระโขนง
อักษรโรมัน Khet Phra Khanong
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1009
รหัสไปรษณีย์ 10260
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 13.986 ตร.กม.
ประชากร 90,534 [1] คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 6,473.18 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 1792 ซอยสุขุมวิท 54 (รัตนพราหมณ์) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
พิกัด 13°42′8″N 100°36′6″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2311 4472
หมายเลขโทรสาร 0 2311 1107
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตพระโขนง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขต พระโขนง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขต พระโขนง ตั้งอยู่ทางใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตสวนหลวง มีแนวเส้นตรงจากจุดกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบซอยสุขุมวิท 52 (ศิริพร), ซอยสุขุมวิท 52, ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์), คลองบางนางจีน, คลองขวางบน, คลองสวนอ้อย, ลำราง, คลองบ้านหลาย, ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 41 (พัฒนพล), ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 (สามพี่น้อง) และซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 36 (ยาจิตร์) เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตสวนหลวงและเขตประเวศ มีคลองเคล็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางนา มีถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 (พุทธวิถี 1), ซอยวชิรธรรมสาธิต 32 (จุฬา 4), ซอยสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต) และคลองบางอ้อเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพระประแดง (จังหวัดสมุทรปราการ) มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติ[แก้]

เขต พระโขนง เดิมมีฐานะเป็น อำเภอพระโขนง เป็นเขตการปกครองของเมืองนครเขื่อนขันธ์ ปรากฏชื่อเท่าที่สืบค้นได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445[2](เมืองนครเขื่อนขันธ์เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพระประแดงในปี พ.ศ. 2457 และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นจังหวัดพระประแดงในปี พ.ศ. 2459)[2] ในสมัยแรกตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่สามแยกวัดมหาบุศย์ (บริเวณที่คลองตันบรรจบคลองพระโขนง) แบ่งท้องที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลคลองเตย ตำบลคลองตัน ตำบลพระโขนง ตำบลสวนหลวง ตำบลศีรษะป่า (หัวป่า) ตำบลคลองประเวศ ตำบลทุ่งดอกไม้ ตำบลหนองบอน ตำบลบางจาก ตำบลบางนา ตำบลสำโรง และตำบลบางแก้ว[3] จากนั้นจึงย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่วัดสะพาน ริมทางรถไฟสายปากน้ำ เมื่อปี พ.ศ. 2459[3]

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2470 ทางราชการได้โอนอำเภอพระโขนงมาขึ้นกับจังหวัดพระนครเพื่อความสะดวกในการปกครอง[4] ก่อนที่จังหวัดพระประแดงจะถูกยุบและแยกพื้นที่ไปรวมกับจังหวัดธนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ 5 ปี[5] และเนื่องจากท้องที่อำเภอพระโขนงเริ่มมีสภาพเป็นชุมชน ย่านการค้า อุตสาหกรรม และที่พักอาศัยหนาแน่น ในปี พ.ศ. 2479 ทางราชการจึงได้ตั้งเทศบาลนครกรุงเทพโดยโอนพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองเตยเข้าไปในท้องที่[6] และได้ขยายเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมตำบลอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในอำเภอภายในปี พ.ศ. 2507[7] ในช่วงนี้ที่ว่าการอำเภอพระโขนงได้ย้ายจากวัดสะพานมาตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท (ที่ตั้งสำนักงานเขตปัจจุบัน) แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495[3]

ในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี[8] และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร[9] ซึ่งได้ยกเลิกการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลและสุขาภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนการเรียกหน่วยการปกครองใหม่จากอำเภอและตำบลเป็นเขตและแขวงด้วย อำเภอพระโขนงจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพระโขนง แบ่งออกเป็น 9 แขวงตามจำนวนตำบลที่มีอยู่เดิมก่อนการปรับปรุงรูปแบบการบริหารเมืองหลวง

ภายหลังเขตพระโขนงมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น ในปี พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งสำนักงานเขตสาขาของเขตพระโขนงขึ้น 3 แห่งขึ้นดูแลท้องที่ต่าง ๆ[10][11][12] เพื่อให้การปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยก็ได้ยกฐานะท้องที่ของสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 1 และสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 2 เป็นเขตคลองเตยและเขตประเวศตามลำดับ[13] (ส่วนท้องที่ของสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 3 โอนไปเป็นของเขตประเวศจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 จึงแยกออกไปเป็นเขตสวนหลวง)[14]

เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพระโขนงอีกครั้ง โดยแขวงบางนาและบางส่วนของแขวงบางจากได้รับการยกฐานะเป็นเขตบางนา[15] ท้องที่เขตพระโขนงจึงเหลือแขวงบางจากอยู่เพียงแขวงเดียวจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2560 จึงมีการแบ่งแขวงการปกครองในเขตพระโขนงออกเป็นสองแขวง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งแขวงพระโขนงใต้แยกจากพื้นที่แขวงบางจาก โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ส่งผลให้เขตพระโขนงในปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง (khwaeng)[16] ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2560)
จำนวนบ้าน
(พฤษภาคม 2560)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2560)
บางจาก Bang Chak
69,157
พระโขนงใต้ Phra Khanong Tai
21,377
ทั้งหมด
13.986
90,534
50,918
6,473.18

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตพระโขนง ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

ระบบขนส่งมวลชน

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/. สืบค้น 4 มกราคม 2561.
 2. ↑ กระโดดขึ้นไป:2.0 2.1 สำนักงานเขตพระโขนง. “ประวัติสำนักงานเขตพระโขนง.” [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: http://203.155.220.239/subsite/index.php?strOrgID=001018&strSection=aboutus&intContentID=184 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 30 มีนาคม 2555.
 3. ↑ กระโดดขึ้นไป:3.0 3.1 3.2 สำนักงานเขตพระโขนง. “ประวัติความเป็นมาของเขตพระโขนง (ฉบับร่าง).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.155.220.217/phrakhanong/เกี่ยวกับสำนักงาน/ประวัติเขตพระโขนง.doc [ม.ป.ป.]. สืบค้น 30 มีนาคม 2555.
 4. กระโดดขึ้น “พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แก้ไขเขตต์จังหวัดพระนคร ธนบุรี พระประแดง สมุทรปราการ และมีนบุรีในมณฑลกรุงเทพฯ กับธัญญะบุรีในมณฑลอยุธยา”ราชกิจจานุเบกษา 44: 153–158. 21 สิงหาคม 2470.
 5. กระโดดขึ้น “พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด”ราชกิจจานุเบกษา 48: 576–578. 21 กุมภาพันธ์ 2474.
 6. กระโดดขึ้น “พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯ พุทธศักราช ๒๔๗๙”ราชกิจจานุเบกษา 53: 704–709. 29 พฤศจิกายน 2479.
 7. กระโดดขึ้น “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครกรุงเทพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗”ราชกิจจานุเบกษา 81 (พิเศษ 124 ก): 28–32. 31 ธันวา%

แขวงพระโขนงใต้ แผ่นใส สีขาวขุ่น

แขวงพระโขนงใต้ หลังคา พียู โฟม

แขวงพระโขนงใต้ หลังคา พียู โฟม แขวงพระโขนงใต้ หลังคา พี […]

อุดมสุข 19 หลังคาเมทัลชีท

อุดมสุข 19 หลังคาเมทัลชีท อุดมสุข 19 หลังคาเมทัลชีท ซอย […]

ซอยอุดมสุข 19 แขวงบางจาก เขตพระโขนง ทำหลังคากันสาดข้างบ้าน

ซอยอุดมสุข 19 แขวงบางจาก เขตพระโขนง ทำหลังคากันสาดข้างบ […]

ซอยพึ่งมี 46 แขวงบางจาก เขตพระโขนง ทำหลังคาที่จอดรถ

ซอยพึ่งมี 46 แขวงบางจาก เขตพระโขนง หลังคา เมทัลชีท : แผ […]

เอ็มเค เมทัลชีท บางนา-ตราด ก.ม. 7 (103)

เอ็มเค เมทัลชีท บางนา-ตราด ก.ม. 7 ผู้ผลิตและจำหน่ายหลัง […]

หลังธนาคารกรุงเทพ แขวงพระโขนง เขตพระโขนง ครอบพิเศษปิดกันน้ำรั่วซึม

หลังธนาคารกรุงเทพ แขวงพระโขนง เขตพระโขนง หลังคา เมทัลชี […]

สุขุมวิท 54 แขวงบางนา เขตพระโขนง ทำหลังคาห้องครัว

สุขุมวิท 54 แขวงบางนา เขตพระโขนง หลังคาเมทัลชีท : แผ่นเ […]

ซอยปุณณวิถี บางจาก เขตพระโขนง ทำหลังคากันสาด

หากลูกค้าต้องการ ผู้รับเหมาทำหลังคา เอ็มเค เมทัลชีท มีช […]

ทำหลังคากรงหมา เขตพระโขนง

เอ็มเค เมทัลชีท บางนา-ตราด ก.ม. 7 แผ่นเดียวเราก็ขาย “A […]

Call Now Button