Category Archives: แขวงประเวศ

แขวงประเวศ

แขวงประเวศ เป็นแขวงหนึ่งใน 5 แขวงใน เขตประเวศ  เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร เป็นเขตศูนย์ชุมชน แหล่งงานและการบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอบางพลี จังหวักสมุทรปราการ

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ประเวศเป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร เป็นเขตศูนย์ชุมชน แหล่งงานและการบริการเพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เขตประเวศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตสะพานสูง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองแม่จันทร์ คลองตาพุก คลองขันแตก คลองสิงห์โต คลองปากน้ำ และคลองสลุดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางพลี (จังหวัดสมุทรปราการ) และเขตบางนา มีแนวคันนาแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ คลองต้นตาล คลองปลัดเปรียง คลองหนองตาดำ คลองสาหร่าย และคลองเคล็ดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง มีคลองเคล็ด คลองตาสาด (คลองคู้) คลองหนองบอน คลองประเวศบุรีรมย์ ลำรางข้างหมู่บ้านเอื้อสุข และคลองบึงบ้านม้าเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตประเวศมีหน่วยการปกครองย่อย 3 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
ประเวศ Prawet
22.805
87,842
3,851.88
แผนที่
2.
หนองบอน Nong Bon
14.513
40,395
2,783.37
3.
ดอกไม้ Dokmai
15.172
54,747
3,608.42
ทั้งหมด
52.490
182,984
3,486.07

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

ถนนสายหลัก ได้แก่

ถนนสายรองและทางลัดสำคัญ ได้แก่

ทางรถไฟ[แก้]

ทางน้ำ[แก้]

เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

Call Now Button