Category Archives: เขตคลองเตย

เขตคลองเตย

เขตคลองเตย เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งพระนคร ถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตคลองเตยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ประวัติ[แก้]

ตลาดคลองเตย

ย้อนไปถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 (คริสต์ศตวรรษที่ 9) บริเวณเขตคลองเตยเคยเป็นที่ตั้งของ เมืองปากน้ำพระประแดง เป็นเมืองหน้าด่านปากน้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะขึ้นไปสู่เมืองอื่น ๆ (อยู่ตรงข้ามกับเมือง (อำเภอ) พระประแดงในปัจจุบัน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1)

เมื่อมีการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณนี้จึงอยู่ในเขตการปกครองของเมือง (จังหวัด) พระประแดง โดยมีฐานะเป็น ตำบลคลองเตย ขึ้นกับอำเภอพระโขนง ต่อมาอำเภอพระโขนงได้ย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร และได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกหน่วยการปกครองใหม่ด้วย ตำบลคลองเตยจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงคลองเตย เป็นพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตพระโขนง

ภายหลังเขตพระโขนงมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 1 (คลองเตย) ขึ้นดูแลแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวงพระโขนง และในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่แขวงทั้งสามตั้งเป็น เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

เขตคลองเตยมีหน่วยการปกครองย่อย 3 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
คลองเตย Khlong Toei
7.249
58,712
8,099.32
แผนที่
2.
คลองตัน Khlong Tan
1.895
10,584
5,585.22
3.
พระโขนง Phra Khanong
3.850
21,150
5,493.51
ทั้งหมด
12.994
90,446
6,960.60

ประชากร[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

ท่าเรือกรุงเทพ
สวนป่าเบญจกิติ
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

สถานศึกษา[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางเข้าสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทางบก[แก้]

ทางน้ำ[แก้]

ระบบขนส่งมวลชน[แก้]

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (ร่วมกับเขตวัฒนา)

ถนนพระรามที่ 4 หลังคา พียู ลายไม้

ถนนรัชดาภิเษก แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ถนนสุขุมวิท แผ่นใส สีใสกระจก

ถนนสุนทรโกษา หลังคา แซนวิช พียูโฟม

ถนนเกษมราษฎร์ แผ่นหลังคาโปร่งแสง

แขวงคลองตัน หลังคา พียู ลายไม้

แขวงคลองเตย แผ่นใส สีขาวขุ่น 

ถนนพระราม 4 แผ่นใส สีใสกระจก

แขวงพระโขนง หลังคา แซนวิช พียูโฟม

แขวงพระโขนง หลังคา พียู โฟม

แขวงพระโขนง หลังคา พียู โฟม แขวงพระโขนง หลังคา พียู โฟม […]

Call Now Button