แผ่นหลังคาสีอลูซิ้งค์

แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.23
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.28
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.30
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.35
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.40
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.47

ม้วนคอยล์เมทัลชีทสีอลูซิ้งค์

แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.23
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.28
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.30
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.35
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.40
แผ่นหลังคาเมทัลชีทสีอลูซิ้งค์ หนา 0.47