ทีมงาน เอ็มเค เมทัลชีท

สโลแกนของเรา “แผ่นเดียว ก็ขาย”

 

meeting2
ผู้บริหาร&ทีมงาน เอ็มเค เมทัลชีท
meeting3
ผู้บริหาร&ทีมงาน เอ็มเค เมทัลชีท
meeting
ผู้บริหาร&ทีมงาน เอ็มเค เมทัลชีท
meeting4
ผู้บริหาร&ทีมงาน เอ็มเค เมทัลชีท
meeting51
ผู้บริหาร&ทีมงาน เอ็มเค เมทัลชีท

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีโอกาสแวะเยี่ยมโรงงานตามปกติปกติ แต่วันนั้นมีพิเศษหน่อย ลุงใหญ่ (คุณณรงค์ วงศ์เลิศวิทย์) ผู้จัดการทั่วไป ได้เรียกประชุมผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด มาประชุมเพื่อเป็นเกียรติแก่ผม

ผมได้ถือโอกาสดังกล่าว กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันทำงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมาอย่างแข็งขัน ทำให้กิจการของ เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7 มีความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่น

ผมได้ให้นโยบายกับประชุมผู้บริหารและพนักงานทุกๆคนทราบว่า ในฐานะเจ้าของกิจการ จะมีความไว้วางใจในคณะผู้บริหาร ดังนั้นเมื่อผู้บริหารได้ตัดสินใจใดๆ ผมจะร่วมรับผิดชอบด้วย

บริษัทฯมีนโบาย ที่จะสนับสนุนให้พนักงานมีการอบรมและฝึกฝนตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพ

ผมได้ขอให้พนักงานทุกคนมองว่า เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7 เป็นที่ๆเราจะทำมาหากินร่วมกัน บริษัทฯและพนักงานจะเป็นเสมือนเรือกับน้ำ เราจะพึ่งพาซึ่งกันและกัน และเติบโตไปด้วยกัน

Call Now Button