จะสร้างหลังคาโค้งโดม ทำไงครับ?

โค้งโดม-f-web
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
24-10-2558 8-03-15
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
24-10-2558 8-01-56
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
22-9-2558 14-59-17
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
22-9-2558 14-58-27
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
7-9-2558 8-56-32
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
7-9-2558 8-54-43
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
7-9-2558 8-52-51
โค้งโดม โค้งหลังเต่า โค้งกันสาด เราถนัด
7-9-2558 8-50-31
ช่างสมคิด “กดไลค์” ให้ เอ็มเค เมทัลชีท อย่างเต็มใจ

 

เมทัลชีทหลังคาโค้งโดม

จุดเด่นของแผ่นหลังคาเมทัลชีทคือสามารถย้ำโค้งให้เป็นรูปโค้งโดมได้ หลักการคือทางผู้ผลิตจะใช้ Program Solid Works ในการคำนวนระยะการย้ำให้เกิดความโค้งตามที่ต้องการ  ผู้ที่ออกทางผู้ผลิตก็จะนำข้อมูลเข้า Program Solid Works คำนวนความยาวของแผ่น และการเว้นช่วงของระยะการย้ำ ที่จะทำให้แผ่นเมทัลชีทโค้งตามที่ออกแบบแบบ หรือลูกค้าที่ได้ออกแบบมาแล้วก็จะนำแบบมาให้ระยะระหว่างหัวเสา กับความสูงของดั้ง ดังแสดงในภาพ

 

Call Now Button