ราคาบานเกล็ดเมทัลชีท

บานเกล็ดเมทัลชีทขายความยาวเป็นเมตร

บานเกล็ดเมทัลชีท ราคา
บานเกล็ดเมทัลชีท ราคา

โดยควรทราบก่อนว่า ท่านต้องการใช้บานเกล็ดที่มีขนาดหน้ากว้างเท่าไร?โดยทั่วไปโรงงานจะผลิตบานเกล็ดเมทัลชีทตามที่ลูกค้าสั่งทำ

1. บานเกล็ดเมทัลชีทมีขนาดหน้ากว้างของแผ่นเป็น 3 ขนาด คือ
หน้ากว้าง 300 mm ราคาเมตรละ 80 บาท
หน้ากว้าง 457 mm ราคาเมตรละ 90 บาท
หน้ากว้าง 600 mm ราคาเมตรละ 100 บาท
2. เวลาขาย ทั่วไปจะขายตามความยาวอยู่ 2 ขนาด คือ
แผ่นละ 2.10 m กับ
แผ่นละ 3.10 m
3. ขายึดแผ่นบานเกล็ดมีขนาดเดียว ราคาอันละ 4 บาท
4. สกรูชนิดยาว ราคา 1.80 บาทต่ออัน สกรูสั้นราคา 1.30 บาทต่ออัน

บานเกล็ดเมทัลชีท ราคา
บานเกล็ดเมทัลชีท ราคา
บานเกร็ดเมทัลชีท
บานเกร็ดเมทัลชีท
บานเกร็ดเมทัลชีท
บานเกร็ดเมทัลชีท

 

Call Now Button