ช่วยแนะนำวิธีทำด้วยครับ?

มุงหลังคาเมทัลชีท
มุงหลังคาเมทัลชีท
มุงหลังคาเมทัลชีท
มุงหลังคาเมทัลชีท
มุงหลังคาเมทัลชีท
มุงหลังคาเมทัลชีท
3-4-2558 10-51-45
มุงหลังคาเมทัลชีท

การมุงหลังคาเมทัลชีทให้ได้แนวตรง สวย และแข็งแรง หลักๆจะมี 6 ขั้นตอนครับ จะอธิบายโดยมีภาพประกอบ ดังนี้ครับ

ขั้นตอนที่ 1: ให้วางแผ่นแรกให้ได้แนวตรงกับขอบนอกสุดของแป โดยส่วนบนสุดต้องได้ระดับของยอดจั่ว ชายคาที่ยื่นชายออกมาด้านล่างก็ได้แนวตรง

ขั้นตอนที่ 2: เช็คแนวชายคาที่ยื่นชายออกมาด้านล่างก็ได้แนวตรง จากนั้นวัดส่วนที่ยื่นโผล่จากแปตัวสุดท้ายทั้งสองข้าง

ขั้นตอนที่ 3: ยึดตำแหน่งแผ่นที่เช็คแล้วให้แน่นด้วยการใช้เท้าเหยียบ จากนั้นใช้ติดหัวบล็อกขันสกรูยึดแผ่นเมทัลชีทกับแป

 ขั้นตอนที่ 4: เมื่อขันสกรูยึดแผ่นแรกกับแปครบทั้งหมดแล้ว ก็นำแผ่นที่สองมาวางประกบตามร่องแผ่นแรก

ขั้นตอนที่ 5: ใช้คีมล๊อกมาหนีบยึดช่วงปลายซ้อนทับของแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 ทั้งด้านบนยอดจั่วและด้านปลายชายคา

ขั้นตอนที่ 6: ทำต่อเนื่องเช่นนี้ไปจนเสร็จ แต่ให้ฝึกเป็นนิสัย  ให้ทำการวัดแนวตรงของแผ่นเทียบกับระยะของแป 2 จุด คือที่บนยอดจั่ว และที่ด้านล่างชายคาว่าได้แนวตรงกันใหม? จะได้แก้ไขแต่เนิ่นๆ

 

Call Now Button