ความหนาหลังคาเหล็ก

ระบุความหนาในการสั่งซื้อทุกครั้ง

2-4-2558 6-46-27

เหล็กที่มีความหนาก่อนการเคลือบ 0.5 มิลิเมตร จะมีความหนารวมหลังเคลือบสูงกว่าเหล็ก ที่มีความหนารวมหลังเคลือบ 0.5 มิลลิเมตร โดยผิวเหล็กที่เคลือบจะมีความหนามากขึ้นมาก หรือน้อยหรือเปล่านั้นก็ชึ้นกับมวลสาร หรือนำหนักชองสารที่เคลือบผิวเหล็กอยู่ ถ้าเตลือบหนามาก ความหนารวมก็เพิ่มขึ้นมาก

ความหนาของเหล็กก่อนและหลังการเคลือบ

ความหนาก่อนการเคลือบ หรือ บีเอ็มที (BMT-Base Metal Thickness) จะมีค่าน้อยกว่า ความหนารวมหลังการเคลือบ หรือ ทีซีที (TMT-Total Coated Thickness) ค่าความหนาก่อนการเคลือบ เป็นส่วนที่ใช้ การพิจารณาความแข็งแรง แ็ข็งแกร่ง ของโครงสร้างที่ใช้ในการออกแบบ ส่วนความหนาของชั้นเคลือบเป็นแต่เพียงชั้นที่ช่วยปกป้องผิวเหล็กไว้ ไม่ให้เกิดการกัดกร่อน ผิวเตลือบอาจจะเป็น สังกะสี หรือซิงค์(Zinc)ซึ่งจะบอกด้วย ค่า แซ็ท (Z)จัดเป็น เหล็กกัลวาไนซ์ หรือ เคลือบด้วย อลูมิเนียมและสังกะสี ซึ่งบอกด้วย ค่า เอแซ็ท(AZ) จัดเป็น เหล็กอลูซิงค์

ค่ากลุ่มการเคลือบผิว ค่าAZ , ค่า Z กับอายุการใช้งาน

ค่ากลุ่มการเคลือบผิว(Coating Class) ของการเคลือบผิวยิ่งมีค่าสูงก็ยิงดี เพราะนั้นหมายถีง มีสารเคลือบผิวหนาช่วยปกป้อง ผิวโลหะหรือผิวเหล็กให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ตัวอย่างเช่น เหล็กที่มีผิวเคลือบสังกะสี 275 กรัม/ตารางเมตร (275g/m²) จะมีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าเหล็กที่เคลือบสังกะสี 180 กรัม/ตารางเมตร

การหาความหนาก่อน และ หลังเคลือบอลูซิงค์-เหล็กบลูสโคป

ความหนาของแผ่นหลังคาเหล็ก(โดยประมาณ*)
Base Metal Thickness (mm)ความหนาเหล็กก่อนเคลือบ(มม) Total Coating Thickness(mm)ความหนาเหล็กหลังเคลือบ(มม.)
0.30mm AZ70 0.33mm
0.30mm AZ150 0.35mm
0.35mm AZ150 0.40mm
0.42mm AZ150 0.47mm

 

การหาความหนาก่อน และ หลังเคลือบอลูซิงค์และเคลือบสี เหล็กบลูสโคป

ความหนาของแผ่นหลังคาเหล็ก(โดยประมาณ*)
Base Metal Thickness (mm)ความหนาเหล็กก่อนเคลือบ(มม) Total Coating Thickness (mm)ความหนาเหล็กหลังเคลือบ(มม.)
0.30mm PZAC70 0.35mm
0.35mm PZAZ70 0.40mm
0.35mm Clean Color Bond 0.43mm
0.42mm Clean Color Bond 0.50mm

สนใจติดต่อ

เอ็มเค เมทัลชีท บางนา-ตราด กม.7
มือถือ 096-881-0603, 089-968-2007, 087-902-1515, 086-985-4917
E-mail: mk_metalsheet@hotmail.com
Website: http://mkmetalsheet.com
Fanpage: เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท
ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

 

Call Now Button