ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน

30th wedding anniversary

30th Wedding Aniversary
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข
6-8-2016 7-22-02 AM
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข
6-8-2016 7-24-58 AM
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข
6-8-2016 7-26-01 AM
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข
6-8-2016 7-27-30 AM
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข
6-8-2016 7-31-57 AM
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข
6-8-2016 7-38-04 AM
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข
6-7-2016 1-53-31 PM
ครบรอบ 30 ปี แต่งงาน คุณวินธชา และ คุณมณีพรรณ ศิริทวีสุข

All my life was a paper, once plain pure and white.

Till you move with your pen.

Changing moods now and then, till the balance was right.

And anybody could see by the look to my face.

You decorated my life, created a World where dreams are apart.

Now I’m able to see.

All the things life could be, shining soft in your eyes.

 

Call Now Button