ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน

ประชุมผู้บริหารและพนักงาน

 

ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน
MK Metalsheet Map สันตินคร
ขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีโอกาสแวะเยี่ยมโรงงานตามปกติปกติ แต่วันนั้นมีพิเศษหน่อย ลุงใหญ่ (คุณณรงค์ วงศ์เลิศวิทย์) ผู้จัดการทั่วไป ได้เรียกประชุมผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด มาประชุมเพื่อเป็นเกียรติแก่ผม ผมได้ถือโอกาสดังกล่าว กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันทำงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมาอย่างแข็งขัน ทำให้กิจการของ เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7 มีความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่น

ผมได้ให้นโยบายกับประชุมผู้บริหารและพนักงานทุกๆคนทราบว่า ในฐานะเจ้าของกิจการ จะมีความไว้วางใจในคณะผู้บริหาร ดังนั้นเมื่อผู้บริหารได้ตัดสินใจใดๆ ผมจะร่วมรับผิดชอบด้วย และบริษัทฯมีนโบาย ที่จะสนับสนุนให้พนักงานมีการอบรมและฝึกฝนตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพ และผมได้ขอให้พนักงานทุกคนมองว่า  เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7 เป็นที่ๆเราจะทำมาหากินร่วมกัน บริษัทฯและพนักงานจะเป็นเสมือนเรือกับน้ำ เราจะพึ่งพาซึ่งกันและกัน และเติบโตไปด้วยกัน

Call Now Button