การเลือกใช้หลังคาเหล็ก

Metalsheet เมทัลชีท

Image for เมทัลชีท Metal Sheet Roof
Image for เมทัลชีท Metal Sheet Roof

ในการเลือกซื้อหลังคาเหล็ก หรือ เลือกใช้หลังคา Metal Sheet นอกจากการพิจารณาเรื่องราคา และความพึงพอใจส่วนบุคคลแล้ว คุณภาพและความเหมาะสมกับงานเป็นสิ่งที่คุณควรจะคำนึงถึง

คุณควรจะเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคา เพื่อการเลือกซื้อหลังคาเหล็กที่คุ้มค่า และตรงตามความต้องการ หรือตรงกับลักษณะงานของคุณ โดยปัจจัยหลักในการเลือกซื้อหลังคาเหล็ก Metal Sheet คือ

  • งบประมาณ
  • คุณสมบัติของหลังคาเหล็ก
  • ลักษณะงาน

จากปัจจัยข้างต้น เราสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ตารางด้านล่าง

โครงการขนาดเล็ก

โครงการขนาดกลาง

โครงการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่
1 – 5000
ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่
1000-10,000
ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่
5000-100,000
ตารางเมตร

งบประมาณน้อย

งบประมาณปานกลาง

งบประมาณมาก

งานชั่วคราวงานส่วนที่ไม่ใช้ส่วนใช้สอยหลัก

งานบ้านอาคารร้านค้า

งานอุตสาหกรรม

รั้ว,บ้านคนงาน,ป้อมยาม

บ้านร้านค้าโรงจอดรถ

ห้าง,ฟาร์ม,โรงงาน,โกดัง,โชว์รูม

งานผนัง,รั้ว,ฝ้า,เพดาน,กันสาดตรง

งานหลังคางานผนังกันสาดโค้ง,ร้านค้า

งานหลังคางานผนัง
หลังคาโค้งหลังคาตรง

ความหนาแผ่นหลังคา
0.25-0.33
มิลิเมตร

ความหนาแผ่นหลังคา
0.35-0.40
มิลิเมตร

ความหนาแผ่นหลังคา
0.35-0.5
มิลิเมตร

แผ่นบาง

แผ่นหนาปานกลาง

แผ่นหนาพิเศษ

แผ่นตรง

แผ่นตรงแผ่นโค้ง

แผ่นตรงแผ่นโค้ง

การเคลือบผิว
สังกะสีหรืออลูซิงค์
แบบบาง

การเคลือบผิว
สังกะสีหรืออลูซิงค์
แบบหนา

การเคลือบผิว
สังกะสีหรืออลูซิงค์
แบบหนาพิเศษ

ค่าเคลือบผิวอลูซิงค์
AZ50-AZ70
(g/m2)

ค่าเคลือบผิวอลูซิงค์
AZ70-AZ100
(g/m2)

ค่าเคลือบผิวอลูซิงค์
AZ100-AZ150
(g/m2)

ค่าเคลือบผิวสังกะสี
Z60-Z100
(g/m2)

ค่าเคลือบผิวสังกะสี
Z80-Z180
(g/m2)

ค่าเคลือบผิวสังกะสี
Z100-Z275
(g/m2)

ควรใช้ระยะแปถี่
อาจมีการย้อยตัว
(
ตกท้องช้าง)ได้
ถ้านำมาใช้ปูหลังคา

วางระยะแปปานกลาง

วางระยะแปห่างได้

แผ่นหน้าแคบกว้าง

นิยมหน้ากว้าง
(
ปูได้พื้นที่เยอะกว้าง)

นิยมหน้ากว้าง
(
ปูได้พื้นที่เยอะกว้าง)

ความยาวแผ่น
ตัดตามสั่ง
(
ไม่นิยมยาวมากนัก
เพราะแผ่นบางอาจหักได้ง่าย
เนื่องจากการขนย้าย)

ความยาวแผ่น
ตัดตามสั่ง

ความยาวแผ่น
ตัดตามสั่ง

ขนส่งโดย
รถปิกอัพเสริมบาร์

ขนส่งโดยรถปิกอัพ
เสริมบาร์รถหกล้อ

ขนส่งโดย
รถหกล้อรถเทเลอร์

การเลือกใช้หลังคาเหล็ก Metal Sheet

 

Metal Sheet Dome Curve แผ่นเมทัลชีทโค้งโดม
การเลือกใช้หลังคาเหล็ก Metal Sheet
การเลือกใช้หลังคาเหล็ก Metal Sheet
การเลือกใช้หลังคาเหล็ก Metal Sheet
การเลือกใช้หลังคาเหล็ก Metal Sheet
การเลือกใช้หลังคาเหล็ก Metal Sheet

สนใจติดต่อ

เอ็มเค เมทัลชีท บางนา-ตราด กม.7
มือถือ 096-881-0603, 089-968-2007, 087-902-1515, 086-985-4917
E-mail: mk_metalsheet@hotmail.com
Website: http://mkmetalsheet.com
Fanpage: เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7

Call Now Button