ความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท Metal Sheet

ความหนาหลังคาเหล็ก หรือเมทัลชีท Metal Sheet อาจจะถูกระบุด้วย ความหนาก่อนการเคลือบผิว หรือความหนาหลังการเคลือบผิวก็ได้ โดยความหนาหลังการเคลือบผิวหรือการทำสีในขั้นตอนสุดท้าย (ชั้นนอกสุด) จะเป็นความหนารวมของเหล็ก (more…)