แสดง 1 รายการ

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า is position for the activity in post to be presented at the first rank on Google page that search by focus keyphrase in category.

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า ลอนผนัง มีลักษณะเป็นลอนตื้น ลายเส้นขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานผนัง ทั้งภายในและภายนอก ติดตั้งได้ทั้งบนพื้นระนาบ หรือพื้นที่โค้ง โดยจะติดแนวนอน แนวตั้งก็ได้

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า เมทัลชีทลอนผนัง เป็นแผ่นเมทัลชีทที่มีสันลอนแบบต่ำพิเศษ เหมาะสำหรับการใช้ทำฝาผนัง หรือ ฝ้าเพดานภายในตัวอาคาร ซึ่งเหมาะต่อการนำมาใช้ทำเป็นผนัง ฝ้า และแนวรั้วกั้นมากกว่า ลักษณะเป็นแผ่นเหล็กที่มีรูปลอนเตี้ย เส้นลอนเล็ก แต่ให้ความคลาสสิกและทันสมัยในตัว

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า ผลิตจากวัสดุชั้นดี ขนาดความกว้างของแผ่นเมทัลชีท หลังจากหักแผ่นซ้อนทับอยู่ที่ 860 มม. มี 14 ลอน ซึ่งความสูงลอนเท่ากับ 2 มม.เหมาะสำหรับการใช้ทำฝาผนังหรือฝ้าเพดานภายในตัวอาคาร ทำรั้วกั้น แต่ไม่เหมาะในการใช้มุงหลังคา เพราะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรองรับน้ำฝน

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า

เมทัลชีทลอนผนัง ลอนฝ้า