แสดง 1 รายการ

ลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศ is position for the activity in post to be presented at the first rank on Google page that search by focus keyphrase in category.

ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ หรือ พัดลมหมุนระบายอากาศ ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ระบบลูกหมุน เกิดจากการอาศัยแรงลมธรรมชาติทำให้อากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลา ทำให้อากาศไม่อบอ้าว ประหยัดค่าไฟฟ้า เหมาะกับ บ้าน โกดัง โรงงาน ฟาร์ม พื้นที่การติดตั้ง 20 ตร.ม./จุด สามารถติดตั้งได้กับลอนหลังคาทุกประเภท

ลูกหมุนระบายอากาศ ทำหน้าที่ระบายความร้อนจากแรงลมธรรมชาติ ติดตั้งบนหลังคา ไม่ใช้ไฟฟ้า อายุการใช้งานนาน มีคุณสมบัติ ช่วยระบายอากาศหรือระบายความร้อนที่ลอยตัวอยู่ภายในตัวบ้าน อาคาร ออกสู่ภายนอก ช่วยให้เกิดสภาพอากาศถ่ายเท ในตัวบ้านหรืออาคาร ลดความอับชื้น ลดมลพิษและฝุ่นละออง ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยแรงลม ด้วยพลังงานธรรมชาติในการขับเคลื่อนหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศ พร้อมฐาน
ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว พร้อมฐาน