ความหนาของหลังคาเมทัลชีท (1)


ความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท Metal Sheet

ความหนาหลังคาเหล็ก หรือเมทัลชีท Metal Sheet อาจจะถูกระบุด้วย ความหนาก่อนการเคลือบผิว หรือความหนาหลังการเคลือบผิวก็ได้ โดยความหนาหลังการเคลือบผิวหรือการทำสีในขั้นตอนสุดท้าย (ชั้นนอกสุด) จะเป็นความหนารวมของเหล็ก

Metal Sheet แผ่นหลังคาเมทัลชีท

Metal Sheet แผ่นหลังคาเมทัลชีท

Metal Sheet ราคาถูก

Metal Sheet ราคาถูก

ความหนาก่อนเคลือบผิวของเหล็ก เรียกว่าค่าความหนาบีเอ็มที BMT ย่อมาจาก Base Metal Thickness เป็นค่าของเนื้อเหล็ก ที่เป็น เมทัล Metal ที่ให้ความแข็งแกร่ง

banner2

Metal Sheet แผ่นหลังคาเมทัลชีท : การวัดความหนาของแผ่นเมทัลชีท

ความหนาหลังเคลือบผิวของเหล็ก เรียกว่าค่าความหนาทีซีที TCT ย่อมาจาก Total Coat Thickness จะหมายถึงเป็น ค่าความหนารวมหลังการเคลือบ ซึ่งอาจจะเป็นการเคลือบกันสนิม โดยเคลือบด้วย สังกะสี หรือ อลูซิงค์ หรืออาจจะมีการเคลือบสี เหล็กรวมอยู่้ด้วยอีกชั้นหนี่ง

ค่าความหนาทีซีที TCT มีค่าเท่ากับ ค่าของความหนาของเหล็กก่อนการเคลือบบวกกับความหนา (สูง) ของชั้นเคลือบรวมกัน ผิวเคลือบที่เพิ่มความหนาขึ้นนี้เป็นส่วนช่วยปกป้องผิวเหล็กให้ทนทานต่อการใช้งานไม่ผุกร่อนง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Metal Sheet เมทัลชีท : การเลือกความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท

Metal Sheet เมทัลชีท : การเลือกความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท

ความหนารวมของเหล็ก ค่าความหนารวมหลังการเคลือบครั้งสุดท้ายที่เป็นชั้นนอกสุดของเหล็ก
[ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วความหนาหลังการเคลือบผิวของเหล็กจะหมายเอาเป็นความหนารวมของแผ่นเหล็กของชั้นนอกสุด]

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจ ว่าความหนาที่กำลังดูหรือพิจารณาดูอยู่นั้นเป็นความหนาอะไร ในบ้างครั้งทางโรงงานผู้ผลิตหลังคาเหล็กหรือแม้แต่ผู้ผลิตเหล็กเองไม่ได้ ระบุความหนาก่อนการเคลือบมาให้ อาจเพียงแต่บอกความหนารวมของแผ่นเหล็ก พร้อมกับค่าการเคลือบผิวเป็นต้นว่า

  1. เหล็กหนารวม 0.35 มิลลิเมตร มี่ค่าการเคลือบผิวเหล็กเท่ากับ AZ 150 (เป็นอันรู้ว่าความหนาของเนื้อเหล็กก่อนการเคลือบจะต้องน้อยกว่า0.35เล็กน้อย)
  2. เหล็กหนาก่อนการเคลือบ 0.35 มิลลิเมตร มีค่าการเคลือบผิวเหล็กเท่ากับ AZ 150 เหล็กหนารวม 0.40 มิลลิเมตร (เป็นความหนาหลังการเคลือบขั้นสุดท้าย)

อย่างไรก็ตามการหาค่าความหนาของเหล็กก่อนหรือหลังการเคลือบอาจจะดูได้จากตารางความสัมพันธ์ของ ค่ากลุ่มของการเคลือบ (ปริมาณสารเคลือบ- กรัมต่อตารางเมตร) กับ ความหนาของชั้นเคลือบของเหล็ก (ความสูง- มิลลิเมตร) ซึ่งผู้ผลิตเหล็กบางรายอาจแสดงค่าดังกล่าวเป็นตารางเทียบค่าแจ้งให้ทราบ

Banner1

ติดตามบทความตอนต่อได้ที่นี่ http://mkmetalsheet.com/metalsheet-thickness-2/


Date: January 16, 2013 | Categories: แผ่นเมทัลชีท | Tagged: