ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท


การระบุความหนาของหลังคาเหล็กในการสั่งซื้อ

การสั่งแผ่นหลังคาที่ทำจาก เหล็กบลูสโคป Bluescope Steel กับทางเราต้องระบุความหนาก่อนการเคลือบผิว หรือ ค่าความหนา บีเอ็มที (BMT-Base Metal Thickness) เป็นต้นว่า 0.75 มิลลิเมตร (0.75mm) ซึ่งเป็นความหนาของเนื้อเหล็กจริง ที่อยู่ชั้นด้านในก่อนการเคลือบผิว

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

เหล็กที่มีความหนาก่อนการเคลือบ 0.5 มิลิเมตร จะมีความหนารวมหลังเคลือบสูงกว่าเหล็ก ที่มีความหนารวมหลังเคลือบ 0.5 มิลลิเมตร โดยผิวเหล็กที่เคลือบจะมีความหนามากขึ้นมาก หรือน้อยหรือเปล่านั้นก็ชึ้นกับมวลสาร หรือนำหนักชองสารที่เคลือบผิวเหล็กอยู่ ถ้าเตลือบหนามาก ความหนารวมก็เพิ่มขึ้นมาก

2-4-2558 6-27-47

ความหนาของเหล็กก่อนและหลังการเคลือบ

ความหนาก่อนการเคลือบ หรือ บีเอ็มที (BMT-Base Metal Thickness) จะมีค่าน้อยกว่า ความหนารวมหลังการเคลือบ หรือ ทีซีที (TMT-Total Coated Thickness) ค่าความหนาก่อนการเคลือบ เป็นส่วนที่ใช้ การพิจารณาความแข็งแรง แ็ข็งแกร่ง ของโครงสร้างที่ใช้ในการออกแบบ ส่วนความหนาของชั้นเคลือบเป็นแต่เพียงชั้นที่ช่วยปกป้องผิวเหล็กไว้ ไม่ให้เกิดการกัดกร่อน ผิวเตลือบอาจจะเป็น สังกะสี หรือซิงค์(Zinc)ซึ่งจะบอกด้วย ค่า แซ็ท (Z)จัดเป็น เหล็กกัลวาไนซ์ หรือ เคลือบด้วย อลูมิเนียมและสังกะสี ซึ่งบอกด้วย ค่า เอแซ็ท(AZ) จัดเป็น เหล็กอลูซิงค์

2-4-2558 6-46-27

ค่ากลุ่มการเคลือบผิว ค่าAZ , ค่า Z กับอายุการใช้งาน

ค่ากลุ่มการเคลือบผิว(Coating Class) ของการเคลือบผิวยิ่งมีค่าสูงก็ยิงดี เพราะนั้นหมายถีง มีสารเคลือบผิวหนาช่วยปกป้อง ผิวโลหะหรือผิวเหล็กให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ตัวอย่างเช่น เหล็กที่มีผิวเคลือบสังกะสี 275 กรัม/ตารางเมตร (275g/m²) จะมีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าเหล็กที่เคลือบสังกะสี 180 กรัม/ตารางเมตร

 

Metal Sheet เมทัลชีท: อุปกรณ์ใช้วัดความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท

Metal Sheet เมทัลชีท: อุปกรณ์ใช้วัดความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท

การหาความหนาก่อน และ หลังเคลือบอลูซิงค์-เหล็กบลูสโคป

ความหนาของแผ่นหลังคาเหล็ก(โดยประมาณ*)
Base Metal Thickness (mm)ความหนาเหล็กก่อนเคลือบ(มม) Total Coating Thickness(mm)ความหนาเหล็กหลังเคลือบ(มม.)
0.30mm AZ70 0.33mm
0.30mm AZ150 0.35mm
0.35mm AZ150 0.40mm
0.42mm AZ150 0.47mm

2-4-2558 13-16-49

การหาความหนาก่อน และ หลังเคลือบอลูซิงค์และเคลือบสี เหล็กบลูสโคป

ความหนาของแผ่นหลังคาเหล็ก(โดยประมาณ*)
Base Metal Thickness (mm)ความหนาเหล็กก่อนเคลือบ(มม) Total Coating Thickness (mm)ความหนาเหล็กหลังเคลือบ(มม.)
0.30mm PZAC70 0.35mm
0.35mm PZAZ70 0.40mm
0.35mm Clean Color Bond 0.43mm
0.42mm Clean Color Bond 0.50mm

หมายเหตุ

  • Clean Color Bond คือ กลุ่มเหล็ก สีคลีนคัลเลอร์บอนด์ ของเหล็กบลูสโคป Bluescope
  • PZAC คือ กลุ่มเหล็กสี พีแซค ของเหล็กบลูสโคป Bluescope

ติดตามบทความก่อนหน้าของบทความนี้ได้ที่นี่ http://mkmetalsheet.com/metalsheet-thickness-1/

สนใจติดต่อ

เอ็มเค เมทัลชีท บางนา-ตราด กม.7
มือถือ 096-881-0603, 089-968-2007, 087-902-1515, 086-985-4917
E-mail: mk_metalsheet@hotmail.com
Website: http://mkmetalsheet.com
Fanpage: เอ็มเค เมทัลชีท บางนา กม. 7

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

10-4-2558 15-58-09

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

ความหนาของหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

 

Metal Sheet เมทัลชีท : การเลือกความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท

Metal Sheet เมทัลชีท : การเลือกความหนาของแผ่นหลังคาเมทัลชีท


Date: February 4, 2013 | Categories: แผ่นเมทัลชีท | Tagged: