Category Archives: จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by keyword name in category.

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภาคกลาง นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นทำเลแห่งการเพาะปลูก ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำป่าสัก และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

ประวัติศาสตร์[แก้]

สระบุรีเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ การตั้งเมืองนี้สันนิษฐานว่า พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเขตพื้นที่บางส่วนของเมืองลพบุรี เมืองนครนายก และเมืองนครราชสีมา มารวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ

ชื่อจังหวัด[แก้]

สำหรับที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ คือ “บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะ ดังนี้ ตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดเป็นป่ามีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะในการทำนา แม่น้ำที่สำคัญมีเพียงสายเดียว คือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตร และประโยชน์อย่างอื่น แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนั้นสระบุรียังมีคลองที่สำคัญ ๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว เป็นต้น

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1147.6 มิลลิเมตร มีฤดูต่าง ๆ 3 ฤดูคือ

  1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
  2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
  3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน

อุทยานแห่งชาติ[แก้]

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

การเมืองการปกครอง[แก้]

รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดสระบุรี

การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 965 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสระบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 109 แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, เทศบาลเมือง 4 แห่ง, เทศบาลตำบล 34 แห่ง, และ องค์การบริหารส่วนตำบล 71 แห่ง โดยเทศบาลสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ดังนี้

ประชากร[แก้]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดสระบุรี
ปี ประชากร ±%
2553 617,384
2554 620,454 +0.5%
2555 625,689 +0.8%
2556 629,261 +0.6%
2557 633,460 +0.7%
2558 637,673 +0.7%
2559 640,065 +0.4%
2560 642,040 +0.3%
อ้างอิง:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

การศึกษา[แก้]

สำหรับบทความหลักในหมวดหมู่นี้ ดูที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี
ระดับอุดมศึกษา

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

การขนส่ง[แก้]

เส้นทางคมนาคมทางถนนที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี คือ

จากกรุงเทพมหานครมีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 วันละ 28 เที่ยว

ส่วนการขนส่งทางราง จากสถานีรถไฟกรุงเทพ มีบริการเดินรถไฟไปจังหวัดสระบุรีทุกวัน วันละหลายขบวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และบางขบวนยังสามารถแวะลงได้ที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย และสถานีรถไฟมวกเหล็กได้ด้วย

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

ด้านศาสนา
ด้านวงการบันเทิง
ด้านกีฬา
ด้านการเมือง

 

หลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น

หลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น หลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น ทำมาจ […]

อำเภอแก่งคอย หลังคา พียู โฟม 

อำเภอแก่งคอย หลังคา พียู โฟม อำเภอแก่งคอย หลังคา พียู โ […]

อำเภอเสาไห้ หลังคา พียู โฟม 

อำเภอเสาไห้ หลังคา พียู โฟม อำเภอเสาไห้ หลังคา พียู โฟม […]

เมืองสระบุรี หลังคา พียู โฟม 

เมืองสระบุรี หลังคา พียู โฟม เมืองสระบุรี หลังคา พียู โ […]

เฉลิมพระเกียรติ หลังคา พียู โฟม 

เฉลิมพระเกียรติ หลังคา พียู โฟม เฉลิมพระเกียรติ หลังคา […]

อำเภอหนองโดน หลังคา พียู โฟม 

อำเภอหนองโดน หลังคา พียู โฟม อำเภอหนองโดน หลังคา พียู โ […]

อำเภอหนองแซง หลังคา พียู โฟม 

อำเภอหนองแซง หลังคา พียู โฟม อำเภอหนองแซง หลังคา พียู โ […]

อำเภอหนองแค หลังคา พียู โฟม 

อำเภอหนองแค หลังคา พียู โฟม อำเภอหนองแค หลังคา พียู โฟม […]

อำเภอวิหารแดง หลังคา พียู โฟม 

 อำเภอวิหารแดง หลังคา พียู โฟม  อำเภอวิหารแดง หลังคา พี […]

อำเภอวังม่วง หลังคา พียู โฟม 

อำเภอวังม่วง หลังคา พียู โฟม อำเภอวังม่วง หลังคา พียู โ […]