Category Archives: ตำบลอำแพง

ตำบลอำแพง

ตำบลอำแพง is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ตำบลอำแพง เป็นตำบลหนึ่ง ใน 12 ตำบลของอำเภอบ้านแพ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว เป็นอำเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่งคลองดำเนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบ้านแพ้วมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ที่มาของชื่ออำเภอ[แก้]

คำว่า “บ้านแพ้ว” มีที่มาจากสัญลักษณ์ของคนยุคก่อนในสมัยที่พื้นที่อำเภอบ้านแพ้วมีสภาพเป็นป่าทึบชายทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และไม้นานาชนิด ทำให้มีผู้คนบริเวณใกล้เคียงเดินทางเข้ามาล่าสัตว์และแสวงหาผลิตผลจากป่าเพื่อดำรงชีวิต ด้วยเหตุที่พื้นที่ดังกล่าวมีบริเวณกว้างและมีลำธารธรรมชาติมาก ที่สำคัญได้แก่บริเวณคลองหมู่ทอดและคลองแพ้ว จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของประชาชน ซึ่งจะหาไม้ไผ่หรือต้นไม้สูงแล้วนำผ้าไปผูกไว้ (เรียกว่า แพ้วธง) เพื่อป้องกันการหลงทางและเป็นจุดนัดพบ จนกระทั่งประชาชนอพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่มากขึ้นจึงเรียกชื่อชุมชนว่า “หมู่บ้านแพ้ว”

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2468 ย้ายอำเภอบ้านบ่อมาตั้งที่หมู่บ้านแพ้ว รวมพื้นที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลคลองตัน จากอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตำบลอำแพง อำเภอเมืองสมุทรสาคร กับตำบลดำเนินสะดวก (ตำบลสวนส้ม) อำเภอกระทุ่มแบน รวมเข้ากับตำบลหลักสามและตำบลโรงเข้ ของอำเภอบ้านบ่อ (อำเภอเมืองสมุทรสาคร) จัดตั้งเป็น อำเภอบ้านแพ้ว[1]
 • วันที่ 1 มกราคม 2486 จังหวัดสมุทรสาครได้ถูกยุบลงเนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อำเภอบ้านแพ้วจึงย้ายไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2489 ตั้งจังหวัดสมุทรสาครขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จึงทำให้อำเภอบ้านแพ้วกลับมาขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาครเหมือนเดิม[2]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านแพ้ว ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านแพ้ว และตำบลหลักสาม[3]
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหลักห้า ในท้องที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลโรงเข้ และตำบลหลักห้าหรือตำบลหนองสองห้อง[4]
 • วันที 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลยกกระบัตร โดยแยกออกจากตำบลโรงเข้และตำบลหลักสาม[5]
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2511 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว เป็น ตำบลสวนส้ม[6]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 ตั้งตำบลหนองบัว โดยแยกออกจากตำบลหนองสองห้อง[7]
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ตั้งตำบลหลักสอง โดยแยกออกจากตำบลเจ็ดริ้ว[8]
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2525 ตั้งตำบลเกษตรพัฒนา โดยแยกออกจากตำบลคลองตัน[9]
 • วันที่ 20 มกราคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลเกษตรพัฒนา ในท้องที่ตำบลเกษตรพัฒนาและตำบลคลองตัน[10]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแพ้ว สุขาภิบาลเกษตรพัฒนา และสุขาภิบาลหลักห้า เป็นเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา และเทศบาลตำบลหลักห้าตามลำดับ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบ้านแพ้วแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 97 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านแพ้ว (Ban Phaeo) 7. หลักสอง (Lak Song)
2. หลักสาม (Lak Sam) 8. เจ็ดริ้ว (Chet Rio)
3. ยกกระบัตร (Yokkrabat) 9. คลองตัน (Khlong Tan)
4. โรงเข้ (Rong Khe) 10. อำแพง (Amphaeng)
5. หนองสองห้อง (Nong Song Hong) 11. สวนส้ม (Suan Som)
6. หนองบัว (Nong Bua) 12. เกษตรพัฒนา (Kaset Phatthana)

Map of Tambon

สามพราน – ลูกหมุนระบายอากาศ (11)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

สามพราน – แผ่นหลังคาโปร่งใส สีใสปิ้ง (9)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

สามพราน – แผ่นหลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น (8)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

สามพราน – เมทัลชีท ลอนฝ้าและลอนผนัง (6)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

สามพราน – เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี (5)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

สามพราน – ม้วนคอยล์เมทัลชีท (3)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

สามพราน – หลังคาเมทัลชีท (1)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]