Category Archives: ตำบลยี่สาร

ตำบลยี่สาร

ตำบลยี่สาร is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ตำบลยี่สาร เป็นตำบลหนึ่ง ใน 12 ตำบลของอำเภออัมพวา

อำเภออัมพวา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย ซึ่งอำเภออัมพวาเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม 

อำเภออัมพวามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภออัมพวาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อัมพวา (Amphawa)
2. สวนหลวง (Suan Luang) 15 หมู่บ้าน
3. ท่าคา (Tha Kha) 12 หมู่บ้าน
4. วัดประดู่ (Wat Pradu) 10 หมู่บ้าน
5. เหมืองใหม่ (Mueang Mai) 10 หมู่บ้าน
6. บางช้าง (Bang Chang) 9 หมู่บ้าน
7. แควอ้อม (Khwae Om) 8 หมู่บ้าน
8. ปลายโพงพาง (Plai Phongphang) 9 หมู่บ้าน
9. บางแค (Bang Khae) 7 หมู่บ้าน
10. แพรกหนามแดง (Phraek Nam Daeng) 6 หมู่บ้าน
11. ยี่สาร (Yi San) 5 หมู่บ้าน
12. บางนางลี่ (Bang Nang Li) 5 หมู่บ้าน
 แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภออัมพวาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลอัมพวา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอัมพวาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเหมืองใหม่
 • เทศบาลตำบลสวนหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าคาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดประดู่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางช้างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแควอ้อมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลายโพงพางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยี่สารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนางลี่ทั้งตำบล

หอมเกร็ด – เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี (5)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

หอมเกร็ด – หลังคาเมทัลชีท (1)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ทรงคนอง – ลูกหมุนระบายอากาศ (11)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

ทรงคนอง – แผ่นหลังคาโปร่งใส สีใสปิ้ง (9)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ทรงคนอง – แผ่นหลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น (8)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

ทรงคนอง – เมทัลชีท ลอนฝ้าและลอนผนัง (6)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ทรงคนอง – เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี (5)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

ทรงคนอง – ม้วนคอยล์เมทัลชีท (3)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ทรงคนอง – หลังคาเมทัลชีท (1)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ลูกหมุนระบายอากาศ ทรงคนอง

เอ็มเค เมทัลชีท ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประท […]