Category Archives: ตำบลบึงกาสาม

ตำบลบึงกาสาม

ตำบลบึงกาสาม is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by focus keyword name in category.

ตำบลบึงกาสาม เป็นตำบลหนึ่งใน6ของอำเภอหนองเสือ

หนองเสือ เป็นอำเภอหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดปทุมธานี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่ง มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย

ประวัติ[แก้]

เดิมพื้นที่เป็นป่าดง มีเสือช้างที่ดุร้ายลงมาจากภูเขาทางจังหวัดสระบุรีบ้าง จังหวัดนครนายกบ้าง มาอาศัยกินในหนองน้ำเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไป หนองน้ำแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “หนองเสือ” ตามชื่อสัตว์ดุร้าย ครั้นตั้งเป็นอำเภอจึงได้นามว่า “อำเภอหนองเสือ”

  • วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองเสือ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบึงบา [1]
  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 ตั้งตำบลนพรัตน์ แยกออกจากตำบลศาลาครุ [2]
  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองเสือ เป็น เทศบาลตำบลหนองเสือ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอหนองเสือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอหนองเสือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บึงบา (Bueng Ba) 8 หมู่บ้าน 5. หนองสามวัง (Nong Sam Wang) 13 หมู่บ้าน
2. บึงบอน (Bueng Bon) 9 หมู่บ้าน 6. ศาลาครุ (Sala Khru) 10 หมู่บ้าน
3. บึงกาสาม (Bueng Ka Sam) 9 หมู่บ้าน 7. นพรัตน์ (Noppharat) 8 หมู่บ้าน
4. บึงชำอ้อ (Bueng Cham O) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอหนองเสือประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

ถนนสายหลัก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนเลียบคลองสิบ,ถนนคลองสิบ-หนองแค,ถนนปทุมธานี-สระบุรี)

ถนนสายรอง
  1. ถนน รพช.ปท.3221 (ถนนเลียบคลองแปด)
  2. ถนนคลองชลประทานที่เก้าฝั่งตะวันออก (ถนนเลียบคลองเก้า)
  3. ทางหลวงชนบท ปท.5023 (ถนนเลียบคลองสิบเอ็ด)
  4. ถนนเลียบคลองสิบสอง
  5. ถนนเลียบคลองสิบสาม
  6. ถนนเลียบคลองสิบสี่

รถประจำทาง[แก้]

รถประจำทางสาย 1008 รังสิต-หนองเสือ รถสีเขียวไม่ปรับอากาศ