Category Archives: ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดขวัญ  is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ตำบลตลาดขวัญ Tambon Talat Khwan is one of 10 sub-districts of อำเภอเมืองนนทบุรี Amphoe Mueang Nonthaburi.

อำเภอเมืองนนทบุรี Amphoe Mueang Nonthaburi is one of 6 districts of จังหวัดนนทบุรี  Nonthaburi Province, Thailand.

ตำบลตลาดขวัญ (อำเภอเมืองนนทบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

ตำบลตลาดขวัญ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย ตำบลตลาดขวัญ
อักษรโรมัน Talat Khwan Subdistrict
อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 8.2[1] ตร.กม.
ประชากร 49,108 คน (พ.ศ. 2559)
รหัสทางภูมิศาสตร์ 120102
รหัสไปรษณีย์ 11000

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตลาดขวัญ เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในอดีตยังเป็นชื่อชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีที่เรียกว่า บ้านตลาดขวัญ ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระองค์ได้ทรงยกฐานะหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าบ้านตลาดขวัญแห่งนี้ให้มีฐานะเป็นเมืองนนทบุรีในปี พ.ศ. 2092[2] เพื่อประโยชน์ต่อการเกณฑ์ไพร่พลหากเกิดสงคราม รวมทั้งให้เป็นเมืองท่าและหน้าด่านทางทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยา

ชุมชนตลาดขวัญตั้งอยู่ในริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศใต้ของวัดท้ายเมือง[3] โดยมีหอทะเบียนที่ดินเก่า (บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนนทบุรี 1) เป็นสิ่งยืนยันความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ ปัจจุบันท้องที่ของตำบลในอำเภอเมืองนนทบุรีที่มีชื่อว่า “ตลาดขวัญ” นั้น ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา แต่อยู่ลึกเข้ามาตอนใน ส่วนบริเวณชุมชนบ้านตลาดขวัญอันเป็นที่ตั้งเมืองนนทบุรีโบราณนั้น ทุกวันนี้อยู่ในเขตตำบลบางกระสอและตำบลสวนใหญ่

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลตลาดขวัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนนทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[4]

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางกระสอ (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองบางซื่อและมีแนวกึ่งกลางซอยติวานนท์ 18 (ปิ่นประภาคม) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางเขน (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางซอยงามวงศ์วาน 2 (อัคนี) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางเขน (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองบางตะนาวศรีและแนวเขตสมมุติระหว่างสุดซอยประชาราษฎร์ 3 (พันเอกหาญ) กับสุดซอยพิบูลสงคราม 10 (สุขนิรันดร์ 1) เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสวนใหญ่ (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวเขตสมมุติตั้งแต่สุดซอยพิบูลสงคราม 10 (สุขนิรันดร์ 1) ผ่านปากซอยพิบูลสงคราม 13 (บุรีรังสรรค์) ถึงคลองบางแพรกเหนือ รวมทั้งแนวกึ่งกลางคลองบางแพรกเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลตลาดขวัญแบ่งท้องที่ออกเป็น 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากเป็นท้องที่ในเขตเทศบาลนคร แต่ระบบหมู่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิงและยังมีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของราชการ เช่น การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน การระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ การแบ่งเขตเลือกตั้งระดับท้องถิ่น การกำหนดพื้นที่บริการของโรงเรียน เป็นต้น

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ตำบลตลาดขวัญอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1. กระโดดขึ้น ฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดนนทบุรี. รายชื่อตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และขนาดพื้นที่ : อำเภอเมือง.
  2. กระโดดขึ้น คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 40.
  3. กระโดดขึ้น รัตนา ศิริพูล. นนทบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ ๑๙๙๙ จำกัด, 2543, หน้า 21.
  4. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”ราชกิจจานุเบกษา 115 (พิเศษ 34 ง): 76–103. 6 พฤษภาคม 2541.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์13.844829°N 100.506856°E

เอ็มเค เมทัลชีท MK Metalsheet

เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท  ราคาถูก แผ่นเดียว เราก็ขาย บริการรวดเร็ว โทรถามราคา เรายินดีตอบ มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย แผ่นหลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น บริการรวดเร็ว ฉับไว แผ่นเดียว เราก็ขาย โทรถามราคา เรายินดีตอบ มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขายถูก แผ่นหลังคาโปร่งใส สีใสกระจก ฉับไว แผ่นเดียว เราก็ขาย บริการรวดเร็ว  โทรถามราคา เรายินดีตอบ มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ผลิต-ขาย ลูกหมุนระบายอากาศ  ราคาผู้รับเหมา “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” “แผ่นเดียว เราก็ขาย” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา บริการรวดเร็ว  แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย เหล็กกล่อง เหล็กฉาก เหล็กตัวซี ราคาถูก บริการรวดเร็ว “แผ่นเดียว เราก็ขาย” “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้ลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย เหล็กกล่องชุบซิ้งค์ ไม่เป็นสนิมราคาถูก บริการรวดเร็ว “แผ่นเดียว เราก็ขาย” “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา แนะนำให้

เอ็มเค เมทัลชีท เรามีช่างรับเหมา ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท ไว้แนะนำให้ลูกค้า “โทรถามราคา เราก็ยินดีตอบ” ขายแผ่นหลังคาเมทัลชีทราคาถูก “แผ่นเดียว เราก็ขาย”

เอ็มเค เมทัลชีท มี ผู้รับเหมาทำหลังคาเมทัลชีท บริการรวดเร็ว แนะนำให้ลูกค้า“แผ่นเดียว เราก็ขาย” “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” เราขาย แผ่นหลังคาเมทัลชีท ราคาถูก

เอ็มเค เมทัลชีท ขาย เมทัลชีทลอนฝ้า ลอนผนัง “โทรถามราคา เรายินดีตอบ” ” มีช่างรับเหมาทำหลังคา ฝ้า ผนัง เมทัลชีท “แผ่นเดียว เราก็ขาย” บริการรวดเร็ว แนะนำลูกค้า

เอ็มเค เมทัลชีท สาขาเพชรเกษม 77/1 ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท เจ้าของสโลแกน “แผ่นเดียวเราก็ขาย” (A single sheet, we also sell) ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นหลังคาเมทัลชีท ติดฉนวน แผ่นหลังคาโปร่งแสง  สีขาวขุ่น แผ่นหลังคาโปร่งใส สีใสกระจก ลูกหมุนระบายอากาศ  แผ่นคลอบข้าง แฟรชชิ่งทุกชนิด เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กชุบซิ้งค์ไม่เป็นสนิม สกรูยิงแผ่นหลังคา หัวหกเหลี่ยม ซิลลิโคนกันซึม

ตลาดขวัญ – ลูกหมุนระบายอากาศ (11)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

ตลาดขวัญ – แผ่นหลังคาโปร่งใส สีใสปิ้ง (9)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ตลาดขวัญ – แผ่นหลังคาโปร่งแสง สีขาวขุ่น (8)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

ตลาดขวัญ – เมทัลชีท ลอนฝ้าและลอนผนัง (6)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ตลาดขวัญ – เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี (5)

จัดส่ง เหล็กกล่อง  เหล็กตัวซี  เหล็กรูปพรรณ & แผ่นห […]

ตลาดขวัญ – ม้วนคอยล์เมทัลชีท (3)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]

ตลาดขวัญ – หลังคาเมทัลชีท (1)

จัดส่งเหล็กกล่องแบน & แผ่นหลังคาเมทัลชีท ใช้ทำหลังค […]