Category Archives: ตำบลพระปฐมเจดีย์

ตำบลพระปฐมเจดีย์

ตำบลพระปฐมเจดีย์ is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมืองนครปฐม เป็นอำเภอศูนย์กลางของจังหวัดนครปฐม เดิมชื่อ อำเภอพระปฐมเจดีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเมืองนครปฐม[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองนครปฐมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • อำเภอเมืองนครปฐมแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า อำเภอพระปฐมเจดีย์
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2454 ประกาศใช้พระราชบัญญัติศุขาภิบาล ในตำบลนครปฐม ตำบลพระปฐม ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลบ่อพลับ ตำบลสนามจันทร์ ท้องที่อำเภอพระปฐมเจดีย์ มณฑลนครไชยศรี[2]
 • วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอเมืองนครปฐม
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2469 โอนพื้นที่ตำบลหนองดินแดง และตำบลวังเย็น อำเภอบ้านโป่ง ไปขึ้นกับอำเภอเมืองนครปฐม[3]
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม ในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์[4]
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2490 มีการโอนพื้นที่บ้านตากแดด หมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับตำบลดอนยายหอม โดยกำหนดเป็นหมู่ที่ 15 (ในขณะนั้น)[5]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลถนนขาด แยกออกจากตำบลดอนยายหอม ตั้งตำบลมาบแค แยกออกจากตำบลตาก้อง ตั้งตำบลบ่อพลับ แยกออกจากตำบลนครปฐม ตั้งตำบลวังเย็น แยกออกจากตำบลหนองดินแดง ตั้งตำบลลำพยา แยกออกจากตำบลโพรงมะเดื่อ ตั้งตำบลธรรมศาลา แยกออกจากตำบลพระประโทน ตั้งตำบลหนองปากโลง แยกออกจากตำบลวังตะกู ตั้งตำบลห้วยจรเข้ แยกออกจากตำบลสนามจันทร์ ตั้งตำบลทุ่งน้อย แยกออกจากตำบลสามควายเผือก ตั้งตำบลสวนป่าน แยกออกจากตำบลสระกะเทียม[6]
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2490 ได้โอนพื้นที่บางหมู่บ้านของตำบลธรรมศาลา ไปรวมกับตำบลพระประโทน และโอนบางหมู่บ้านของตำบลพระประโทนไปรวมกับตำบลธรรมศาลา[7]
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2501 ตั้งตำบลหนองงูเหลือม แยกออกจากตำบลทัพหลวง[8]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลธรรมศาลาในท้องที่บางส่วนของตำบลธรรมศาลา[9]
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2508 จัดตั้งสุขาภิบาลโพรงมะเดื่อในท้องที่บางส่วนของตำบลโพรงมะเดื่อและบางส่วนของตำบลหนองดินแดง[10]
 • วันที่ 28 กันยายน 2515 จัดตั้งสุขาภิบาลดอนยายหอมในท้องที่บางส่วนของตำบลดอนยายหอม[11]
 • วันที่ 21 กันยายน 2524 โอนพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแก ตำบลโพรงมะเดื่อ (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับตำบลหนองงูเหลือม โดยกำหนดเป็นหมู่ที่ 8 (ในขณะนั้น)[12]
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2534 ขยายเขตเทศบาลเมืองนครปฐมให้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางแขม ตำบลพระประโทน ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบ่อพลับ ตำบลนครปฐม ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยา และตำบลห้วยจรเข้[13]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลธรรมศาลา สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ และสุขาภิบาลดอนยายหอม เป็นเทศบาลตำบลธรรมศาลา เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และเทศบาลตำบลดอนยายหอมตามลำดับ
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ยกฐานะจากเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นเทศบาลนครนครปฐม[14]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 ตำบล 217 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พระปฐมเจดีย์ (Phra Pathom Chedi) 14. สามควายเผือก (Sam Khwai Phueak) 6 หมู่บ้าน
2. บางแขม (Bang Khaem) 10 หมู่บ้าน 15. ทุ่งน้อย (Thung Noi) 7 หมู่บ้าน
3. พระประโทน (Phra Prathon) 9 หมู่บ้าน 16. หนองดินแดง (Nong Din Daeng) 8 หมู่บ้าน
4. ธรรมศาลา (Thammasala) 7 หมู่บ้าน 17. วังเย็น (Wang Yen) 6 หมู่บ้าน
5. ตาก้อง (Ta Kong) 10 หมู่บ้าน 18. โพรงมะเดื่อ (Phrong Maduea) 17 หมู่บ้าน
6. มาบแค (Map Khae) 11 หมู่บ้าน 19. ลำพยา (Lam Phaya) 9 หมู่บ้าน
7. สนามจันทร์ (Sanam Chan) 6 หมู่บ้าน 20. สระกะเทียม (Sa Kathiam) 14 หมู่บ้าน
8. ดอนยายหอม (Don Yai Hom) 9 หมู่บ้าน 21. สวนป่าน (Suan Pan) 6 หมู่บ้าน
9. ถนนขาด (Thanon Khat) 6 หมู่บ้าน 22. ห้วยจรเข้ (Huai Chorakhe) 7 หมู่บ้าน
10. บ่อพลับ (Bo Phlap) 8 หมู่บ้าน 23. ทัพหลวง (Thap Luang) 14 หมู่บ้าน
11. นครปฐม (Nakhon Pathom) 10 หมู่บ้าน 24. หนองงูเหลือม (Nong Ngu Lueam) 11 หมู่บ้าน
12. วังตะกู (Wang Taku) 8 หมู่บ้าน 25. บ้านยาง (Ban Yang) 11 หมู่บ้าน
13. หนองปากโลง (Nong Pak Long) 10 หมู่บ้าน

ถนนกาญจนาภิเษก เมทัลชีท ลอนฝ้า ลอนผนัง : แผ่นเดียว ก็ขาย

ถนนกาญจนาภิเษก เมทัลชีท ลอนฝ้า ลอนผนัง : แผ่นเดียว ก็ขา […]

หลังคาเมทัลชีท ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว

ให้บริการลูกค้ารวดเร็วฉับไว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุก […]

Call Now Button