Category Archives: ถนนศรีนครินทร์

ถนนศรีนครินทร์

ถนนศรีนครินทร์   is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ถนนศรีนครินทร์ (อักษรโรมันThanon Srinagarindra) เป็นถนนที่ตั้งชื่อขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีจุดเริ่มต้นจากถนนลาดพร้าวที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะถนนแบบ 6-8 ช่องจราจร ระยะทางทั้งหมด 20.181 กิโลเมตร โดยมีระยะทางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12.5 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 7.681 กิโลเมตร ตลอดแนวถนนไปจนถึงทางแยกศรีเทพาเป็นเส้นทางส่วนใหญ่ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนน

ถนนศรีนครินทร์ช่วงตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 (ทางแยกบางกะปิ) จนถึงกิโลเมตรที่ 10 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคือ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และช่วงตั้งแต่กิโลเมตรที่ 10 (ทางแยกศรีอุดม) ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 20+181 (ทางแยกการไฟฟ้า) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคือ หมวดทางหลวงศรีนครินทร์ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรมทางหลวง ช่วงที่สองนี้มีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 สายอุดมสุข–สมุทรปราการ

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-3344.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ทิศทาง: บางกะปิ – สมุทรปราการ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Seal Bangkok Metropolitan Admin (green).svg ถนนศรีนครินทร์ (แยกบางกะปิ – แยกอุดมสุข) ในเขตกรุงเทพมหานครควบคุม
กรุงเทพมหานคร สามแยกบางกะปิ Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.ลาดพร้าว ไป บึงกุ่ม, บางชัน Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.ลาดพร้าว ไป โชคชัย 4ห้าแยกลาดพร้าว
แยกลำสาลี Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.รามคำแหง ไป แยกบ้านม้า Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.รามคำแหง ไป ม.รามคำแหง แยกคลองตัน
แยกกรุงเทพกรีฑา Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.กรุงเทพกรีฑา ไป หมู่บ้านนักกีฬา Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.หัวหมาก ไป สนามกีฬาหัวหมาก ม.รามคำแหง
ต่างระดับศรีนครินทร์ Thai Motorway-t7.svg   ทล.7 ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชลบุรี Thailand road sign Expressway.svg ทางพิเศษศรีรัช ไป ดินแดง ดาวคะนอง แจ้งวัฒนะ
Thai Highway-3701.svg ทล.3701 ไปบรรจบ Thai Highway-3902.svg ทล.3902 Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.พระราม 9 ไป ห้วยขวาง
แยกพัฒนาการ Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.พัฒนาการ บรรจบ ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.พัฒนาการ ไป คลองตัน
แยกสวนหลวง Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.อ่อนนุช ไป ลาดกระบัง Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.อ่อนนุช บรรจบถนนสุขุมวิท พระโขนง
แยกศรีอุดม Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ไป สวนหลวง ร.9 Seal of Bangkok Metro Authority.png ถ.อุดมสุข (สุขุมวิท 103) ไปบรรจบ ถ.สุขุมวิท (แยกอุดมสุข)
Thai Highway-3344.svg อุดมสุข – สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร 10.000 เชื่อมต่อจาก: ถนนศรีนครินทร์ จาก แยกศรีอุดม
11.193 แยกศรีเอี่ยม Thailand road sign Expressway.svg ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชลบุรี Thailand road sign Expressway.svg ทางพิเศษบูรพาวิถี ไป บางนาดินแดงแจ้งวัฒนะ
Thai Highway-34.svg ถนนเทพรัตน ไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชลบุรี Thai Highway-34.svg ถนนเทพรัตน ไป บางนา
แยกศิครินทร์ ทางเข้าโรงพยาบาลศิครินทร์ ถ.ลาซาล (สุขุมวิท 105) บรรจบ ถ.สุขุมวิท
สมุทรปราการ แยกศรีแบริ่ง ไม่มี Thai Rural Road-สป.4009.svg ถ.แบริ่ง (สุขุมวิท 107) บรรจบ ถ.สุขุมวิท
แยกศรีด่าน Thai Rural Road-สป.4002.svg ถ.หนามแดง-บางพลี ไป บางพลี, บรรจบถนนกิ่งแก้ว ถ.ด่านสำโรง (สุขุมวิท 113) ไป วัดด่านสำโรง, สำโรง
15.908 แยกศรีเทพา Thai Highway-3268.svg ถ.เทพารักษ์ ไป บางพลีบางบ่อ Thai Highway-3268.svg ถ.เทพารักษ์ ไป สำโรง
ต่างระดับบางเมือง Thailand road sign Expressway.svg  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป Thai Highway-34.svg ถนนเทพรัตนบางนา Thailand road sign Expressway.svg  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ไป Thai Highway-35.svg ถนนพระรามที่ 2บางขุนเทียน
20.181 แยกการไฟฟ้า Thai Highway-3.svg ถ.สุขุมวิท ไป แพรกษา, บางปู Thai Highway-3.svg ถ.สุขุมวิท ไป สำโรง, บางนา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ[แก้]