Category Archives: เขตบางเขน

เขตบางเขน

เขตบางเขน is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

เขตบางเขน Khet Bang Khen  is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตบางเขน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตบางเขน
Cquote1.png บางเขนเมืองน่าอยู่ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐ
วัดพระศรีพิทักษ์ธรรม รวมน้ำใจ
รวมพลังปวงประชา
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตบางเขน
อักษรโรมัน Khet Bang Khen
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1005
รหัสไปรษณีย์ 10220, 10230 (เฉพาะหมู่ที่ 8-10
แขวงท่าแร้ง)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 42.123 ตร.กม.
ประชากร 190,681 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 4,526.76 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
พิกัด 13°52′26″N 100°35′47″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2521 0057, 0 2521 0666
หมายเลขโทรสาร 0 2972 9259
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตบางเขน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตบางเขน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร และเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ในกรุงเทพมหานครรองจากเขตบางแค

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

เขตบางเขนเดิมมีฐานะเป็น อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ขึ้นอยู่กับจังหวัดพระนคร เดิมทิศตะวันตกของอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีโดยใช้แนวคลองเปรมประชากรเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการได้โอนพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันตกของคลองนี้ (ได้แก่ ตำบลทุ่งสองห้องจากอำเภอปากเกร็ด และหมู่ที่ 1-3 ของตำบลลาดโตนดจากอำเภอเมืองนนทบุรี) มาอยู่ในท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน เพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่และความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว คลองประปาจึงกลายเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างทั้งสองจังหวัดแทนนับแต่นั้น

เนื่องจากอำเภอบางเขนมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ประกอบกับมีชุมนุมชน ย่านการค้า และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในท้องที่ ในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลสายไหมตั้งเป็นตำบลออเงิน รวมพื้นที่บางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์และตำบลตลาดบางเขนตั้งเป็นตำบลคลองถนน และแบ่งพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลทุ่งสองห้องตั้งเป็นตำบลสีกัน และได้จัดตั้งสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ขึ้นในบางส่วนของตำบลอนุสาวรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2499 (ภายหลังได้ขยายเขตครอบคลุมทั้งอำเภอ จนกระทั่งเทศบาลนครกรุงเทพได้โอนเอาตำบลลาดยาวเข้าไปอยู่ในท้องที่ในปี พ.ศ. 2507)

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 25142515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองภูมิภาคไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี กล่าวคือ รวมจังหวัดทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยุบการปกครองแบบเทศบาลและสุขาภิบาล รวมทั้งแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอบางเขนจึงเปลี่ยนฐานะเป็น เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 8 แขวง

ต่อมาเมื่อมีประชากรหนาแน่นขึ้นเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค รวมทั้งท้องที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต เพื่อสะดวกแก่การปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศแบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตดอนเมืองและเขตจตุจักรในปี พ.ศ. 2532 และเมื่อปี พ.ศ. 2540 ก็ได้แบ่งพื้นที่ทิศเหนือของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตสายไหม แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้รับพื้นที่บางส่วนของแขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว มาอยู่ในการปกครอง โดยปัจจุบันมีฐานะเป็นหมู่ที่ 8-10 ของแขวงท่าแร้ง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ท้องที่สำนักงานเขตบางเขนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง (khwaeng) ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2560)
จำนวนบ้าน
(พฤษภาคม 2560)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2560)
อนุสาวรีย์ Anusawari
18.406
94,838
56,369
5,152.55
ท่าแร้ง Tha Raeng
23.717
95,843
49,785
4,041.10
ทั้งหมด
42.123
190,681
106,154
4,526.76

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลัก
ทางสายรองและทางลัด
ทางน้ำ
  • คลองถนน
  • คลองบางบัวใช้สัญจร

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานประกอบพยาบาล[แก้]

สถาบันการศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันอาชีวศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

สังกัดกรุงเทพมหานคร[แก้]

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

สถานรับเลี้ยงเด็ก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.mkmetalsheetproducts.com

แขวงอนุสาวรีย์ หลังคา พียู โฟม

แขวงอนุสาวรีย์ หลังคา พียู โฟม แขวงอนุสาวรีย์ หลังคา พี […]

แขวงท่าแร้ง หลังคา พียู โฟม

แขวงท่าแร้ง หลังคา พียู โฟม แขวงท่าแร้ง หลังคา พียู โฟม […]

เขตบางเขน หลังคา พียู โฟม

เขตบางเขน หลังคา พียู โฟม เขตบางเขน หลังคา พียู โฟม PU […]

แขวงอนุสาวรีย์ ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน

แขวงอนุสาวรีย์ ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน แขวงอนุ […]

แขวงอนุสาวรีย์ เมทัลชีท ลอนฝ้า : แผ่นเดียว ก็ขาย

แขวงอนุสาวรีย์ เมทัลชีท ลอนฝ้า : แผ่นเดียว ก็ขาย แขวงอน […]

แขวงท่าแร้ง หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

แขวงท่าแร้ง หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย แขวงท่าแร […]

บางเขน บานเกร็ด แผ่นครอบ ติดฉนวน ย้ำโค้งปลาย สกรู

บางเขน บานเกร็ด แผ่นครอบ ติดฉนวน ย้ำโค้งปลาย สกรู บางเข […]

แขวงอนุสาวรีย์ แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

แขวงอนุสาวรีย์ แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย แขวงอนุ […]

แขวงท่าแร้ง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

แขวงท่าแร้ง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย แขวงท่าแร้ […]

เขตบางเขน ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน

เขตบางเขน ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน เขตบางเขน ลู […]