Category Archives: เขตดินแดง

เขตดินแดง

เขตดินแดง is the position for activity in post to be presented at the first rank on the Google page search by address focus keyword name in category.

เขตดินแดง Khet Din Daeng is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตดินแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา

เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตดินแดง
Cquote1.png แหล่งเคหะชุมชน คนกระทรวงแรงงาน ศูนย์ศึกษาวิชาทหาร ตึกตระหง่าน กทม. 2 สนามประลองไทย-ญี่ปุ่น สนับสนุน
การกีฬา มีอุโมงค์ทางด่วนรถไฟฟ้า
ถิ่นนี้หนาคือดินแดง
Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตดินแดง
อักษรโรมัน Khet Din Daeng
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1026
รหัสไปรษณีย์ 10400
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 8.400 ตร.กม.
ประชากร 122,563[1] คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 14,590.83 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 99 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
พิกัด 13°46′11″N 100°33′10″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1612, 0 2245 1613
หมายเลขโทรสาร 0 2247 2414
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตดินแดง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขตดินแดง เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง สภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตดินแดงตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ที่มาของชื่อเขต[แก้]

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตดินแดงในอดีตเป็นทุ่งนากว้างขวางเช่นเดียวกับท้องที่รอบนอกแห่งอื่น ๆ ในจังหวัดพระนคร จนกระทั่งในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีการตัดถนนต่อจากปลายถนนราชวิถีตรงหัวมุมที่บรรจบกับถนนราชปรารภ (ปัจจุบันคือบริเวณสะพานพรหมโยธี[2]ใกล้ทางแยกสามเหลี่ยมดินแดง เขตราชเทวี) เข้ามาในพื้นที่ และสร้างต่อไปจนถึงบริเวณโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา (ถนนประชาสงเคราะห์) ในปัจจุบัน[3] ต่อมาถนนสายนี้ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในพื้นที่ แต่เนื่องจากใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุในการก่อสร้าง เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านจึงทำให้เกิดฝุ่นสีแดงกระจายไปทั่ว[3] หลังคาบ้านเรือนถูกฝุ่นจับกลายเป็นสีแดง[2] ผู้คนจึงเรียกถนนสายนี้ว่า “ถนนดินแดง” และเรียกย่านนั้นว่า “ดินแดง”[3] ภายหลังเมื่อทางราชการมีนโยบายเพิ่มเขตการปกครองใหม่ในกรุงเทพมหานคร ก็ได้นำชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อของแขวงและเขตด้วย

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมพื้นที่เขตดินแดงเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสามเสนในและตำบลสามเสนนอก อำเภอบางซื่อ[4][5] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2481 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) ทางการได้ปรับปรุงเขตการปกครองใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ยุบรวมอำเภอที่มีจำนวนประชากรและปริมาณงานไม่มากเข้าด้วยกัน ทำให้อำเภอบางซื่อถูกยุบลง ตำบลสามเสนในจึงย้ายมาขึ้นกับอำเภอดุสิต ส่วนตำบลสามเสนนอกย้ายไปขึ้นกับอำเภอบางกะปิ[6] ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนตำบลสามเสนในมาขึ้นกับอำเภอพญาไทที่ตั้งขึ้นใหม่[7] ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกของแขวงสามเสนในเพิ่งได้รับการยกฐานะเป็น แขวงดินแดง ขึ้นกับเขตพญาไท[3] หลังจากที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเมืองหลวงเป็นกรุงเทพมหานครไปแล้ว[8]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 จึงมีพระราชกฤษฎีกาโอนแขวงดินแดงไปขึ้นกับเขตห้วยขวาง เพื่อจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมในการปกครองและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน[9] ภายหลังเขตห้วยขวางมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น อีกทั้งท้องที่บางแห่งโดยเฉพาะแขวงดินแดงยังอยู่ไกลจากสำนักงานเขตมาก ทำให้ไม่สะดวกต่อการบริการประชาชน ในปี พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสำนักงานเขตห้วยขวาง สาขาดินแดงขึ้น[3] เพื่อดูแลพื้นที่แขวงดินแดง

และในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมพื้นที่แขวงดินแดง บางส่วนของแขวงห้วยขวาง บางส่วนของแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง บางส่วนของแขวงสามเสนใน เขตพญาไท และบางส่วนของแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี มาจัดตั้งเป็น เขตดินแดง ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปกครอง การบริหารราชการ และการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในท้องที่ และในวันที่ 21 ตุลาคม ปีเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศตั้งแขวงดินแดงเต็มพื้นที่เขตดินแดง โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537[10][11]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งแขวงรัชดาภิเษกแยกจากพื้นที่แขวงดินแดง โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ส่งผลให้เขตดินแดงในปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง[12] (khwaeng) ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2560)
จำนวนบ้าน
(พฤษภาคม 2560)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2560)
ดินแดง Din Daeng
77,800
รัชดาภิเษก Ratchadaphisek
44,763
ทั้งหมด
8.400
122,563
58,143
14,590.83

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตดินแดง ได้แก่

ส่วนทางสายรอง ได้แก่

ทางน้ำมีคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว คลองสามเสน

และยังมีระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บท ได้แก่

 • รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแนวถนนรัชดาภิเษก (สถานีพระราม 9, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีสุทธิสาร, สถานีรัชดาภิเษก)
 • รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต, ถนนประชาสงเคราะห์ และตัดขวางบนถนนรัชดาภิเษก (สถานีดินแดง, สถานีประชาสงเคราะห์, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ร่วมกับสายสีน้ำเงิน))
 • รถไฟฟ้าสายสีฟ้า ตามแนวถนนประชาสงเคราะห์, ถนนมิตรไมตรี, ถนนจตุรทิศ (สถานีประชาสงเคราะห์ (เชื่อมต่อกับสายสีส้ม), สถานีมิตรไมตรี, สถานีดินแดง)

สถานที่สำคัญ[แก้]

สถานที่ราชการ[แก้]

หน่วยงานประเภทอื่น[แก้]

ศาสนสถาน[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

ระดับอุดมศึกษา[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

การอาชีวศึกษา[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร[แก้]

โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/. สืบค้น 3 กุมภาพันธ์ 2561.
 2. ↑ กระโดดขึ้นไป:2.0 2.1 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. “ประวัติชุมชนชาวดินแดง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ๒.” คำให้การผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.culture.go.th/pculture/bangkok2/1_3.html 2542. สืบค้น 7 มีนาคม 2555.
 3. ↑ กระโดดขึ้นไป:3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 สำนักงานเขตดินแดง. “ประวัติความเป็นมา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.155.220.239/subsite/index.php?strOrgID=001008&strSection=aboutus&intContentID=111 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 7 มีนาคม 2555.
 4. กระโดดขึ้น กรมแผนที่ทหาร. กองบัญชาการทหารสูงสุด. แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431-2474 = Maps of Bangkok, A.D. 1888-1931. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร, 2542.
 5. กระโดดขึ้น ปราณี กล่ำส้ม. ย่านเก่าในกรุงเทพฯ [เล่ม 2]. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549, หน้า 21.
 6. กระโดดขึ้น “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยุบรวมอำเภอ และยุบอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ”ราชกิจจานุเบกษา 22: 1840–1842. 29 สิงหาคม 2481.
 7. กระโดดขึ้น “พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอพญาไท พ.ศ. ๒๕๐๙”ราชกิจจานุเบกษา 83 (พิเศษ 39 ก): 1–3. 1 พฤษภาคม 2509.
 8. กระโดดขึ้น ใน พระราชกฤษฎีกาแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็นเขต พ.ศ. ๒๕๑๖ ไม่ปรากฏชื่อตำบลดินแดงหรือแขวงดินแดงในเขตการปกครองของทั้งเขตพญาไทและเขตห้วยขวาง
 9. กระโดดขึ้น “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไท เขตห้วยขวาง และเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑”ราชกิจจานุเบกษา 95 (48 ก): 180–184. 2 พฤษภาคม 2521.
 10. กระโดดขึ้น “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และตั้งเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร”ราชกิจจานุเบกษา 110 (พิเศษ 184 ง): 3–6. 10 พฤศจิกายน 2536.
 11. กระโดดขึ้น “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตั้งแขวงดินแดง เขตดินแดง”ราชกิจจานุเบกษา 110 (พิเศษ 184 ง): 11–12. 10 พฤศจิกายน 2536.
 12. กระโดดขึ้น “เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงดินแดง และตั้งแขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง”ราชกิจจานุเบกษา 134 (พิเศษ 215 ง): 38-40.
 13. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.mkmetalsheetproducts.com

แขวงรัชดาภิเษก หลังคา พียู โฟม

แขวงรัชดาภิเษก หลังคา พียู โฟม แขวงรัชดาภิเษก หลังคา พี […]

แขวงดินแดง หลังคา พียู โฟม

 แขวงดินแดง หลังคา พียู โฟม  แขวงดินแดง หลังคา พียู โฟม […]

เขตดินแดง หลังคา พียู โฟม

เขตดินแดง หลังคา พียู โฟม เขตดินแดง หลังคา พียู โฟม PU […]

ถนนอโศก ดินแดง แผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

 ถนนอโศก ดินแดงแผ่นใส ขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย ถนนอโศก […]

แขวงดินแดง เมทัลชีท ลอนฝ้า : แผ่นเดียว ก็ขาย

แขวงดินแดง เมทัลชีท ลอนฝ้า : แผ่นเดียว ก็ขาย แขวงดินแดง […]

แขวงรัชดาภิเษก หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

แขวงรัชดาภิเษก หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย แขวงรั […]

ถนนพระราม 9 ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน

ถนนพระราม 9 ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน ถนนพระราม […]

ประชาสงเคราะห์ แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ประชาสงเคราะห์ แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ประชาสง […]

แผ่นครอบ อโศก : บานเกร็ด ติดฉนวน ย้ำโค้งปลาย สะกรู

แผ่นครอบ อโศก : บานเกร็ด ติดฉนวน ย้ำโค้งปลาย สะกรู แผ่น […]

พระราม 9 แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

พระราม 9 แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย พระราม 9 แผ่น […]